04133202062
تلفن
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 - 14:00
پنجشنبه تا 13:00 - جمعه : تعطیل
تبریز ، ولیعصر ، انتهای خیابان نظامی
آدرس

اخبار

 
 مهندس علی اکبر مرسلی عضو هیئت مدیره و خزانه دار به همراه رئیس حسابداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر مظاهری در این دیدار بر ضرورت ایجاد کانون آنلاین تاکید کرد و گفت، ایجاد کانون آنلاین و کارتابل الکترونیکی میزان بهره وری خدمات کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور را افزایش می دهد.
وی افزایش تعاملات بین کانون های سراسر کشور را ضروری دانست و افزود: از طریق ایجاد اتوماسیون و انجام امور به طور سیستمی،  امکان ارتباط کانون های سراسر کشور با همدیگر و با شورای عالی در کمترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از فعالیت های نو و ابتکاری در کانون های سراسر کشور تجلیل کرد و گفت:  باید از فعالیت های ابتکاری کانون استان آذربایجان شرقی به ویژه در زمینه ایجاد کانون آنلاین در سایر کانون ها به عنوان الگو به طور مطلوب استفاده شود.
وی ترویج و اشاعه تجربیات کانون های سراسر کشور را با اهمیت دانست و افزود: ترویج و اشاعه تجربیات، مبادله اطلاعات و هم افزایی، قابلیت ها و ظرفیت های بیشتری را برای ارائه خدمات بهینه کارشناسی در سطح جامعه ایجاد می کند.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: کانون های کارشناسان رسمی سراسر کشور برای انجام فعالیت موثر از ابتکار عمل برخوردار هستد و از جانب شورای عالی نیز حمایت و نظارت مورد لزوم صورت می گیرد.
گفتنی است در این دیدار بین آقای دکتر مظاهری و مهندس مرسلی در خصوص فعالیت های مختلف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به ویژه مسایل مالی و ضرورت رفع مغایرت های بانکی و حساب های فیمابین مذاکرات لازم صورت گرفت.

1-2

 

 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای سیاست ایجاد تشویق و انگیزش، گسترش فعالیت های فرهنگی و علمی و رفع نیازهای موجود  به حوزه پژوهش و تالیف کتاب ورود می کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی این مطلب را در جلسه شورای اداری کانون مطرح کرد و گفت: برنامه ورود ما به حوزه پژوهش و تالیف با مشارکت کارشناسان فرهیخته و صاحب قلم تحقق خواهد یافت.
وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از بسیاری جهات در سطح شمال غرب کشور برجسته و ممتاز است و علاقمندیم این کانون در اشاعه فعالیت های جدید و ارائه ایده های نو و مبتنی بر خلاقیت در منطقه همچنان به عنوان پایلوت باقی بماند.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در این جلسه اعلام کرد: هر چقدر رغبت و علاقمندی کارشناسان برای انجام فعالیت های ارجاعی بیشتر شود، به همان اندازه رضایت ارباب رجوع نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: هدف اساسی و محوری هیئت مدیره این است که با کاهش تنش های سازمانی و افزایش کیفیت خدمات در کانون برای فعالیت های سازنده و اثر بخش کارشناسان و کارکنان محیط تفاهم آمیز و مبتنی بر آرامش و صمیمیت ایجاد شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نقش دفاتر کانون را در ایجاد هماهنگی های مورد لزوم با اهمیت دانست و گفت: تقویت روز افزون جایگاه دفاتر اداری و انتظامی و اجرای برنامه های مدیریتی مهم بوده و هماهنگی کلیه واحدها با آنان اجتناب ناپذیر می نماید.
وی افزود: شرایط کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایجاب می کند که خدمات جاری به ویژه مجوز مکاتبات منحصراً در اختیار اعضای محترم هیئت مدیره باشد، ولی برای انجام محدود برخی از فعالیت ها از جمله صدور مرخصی، تفویض اختیار لازم برای دفتر کانون انجام خواهد شد.
شایان ذکر است در جلسه شورای اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین اهمیت وجدان کاری، افزایش احساس مسئولیت، پوشش ظاهری و رعایت کلیه مسایل اخلاقی مورد لزوم در محیط کار مورد تاکید قرار گرفت.


2-2

 

حادثه زلزله در شهرستان میانه به ویژه در روستای ورنکش غم انگیز و ناراحت کننده بود و خسارات مالی و جانی به همراه داشت.
 ضمن عرض تسلیت به خانواده های محترم جان باختگان، با کلیه هم وطنان حادثه دیده در این زلزله نیز ابراز همدردی می کنیم.
                                                                                                       روابط عمومی
                                                                                          کانون کارشناسان رسمی دادگستری
                                                                                                   استان آذربایجان شرقی

 جلسه هم اندیشی دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با  کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات با هدف تبادل افکار، بررسی مشکلات موجود و بهبود خدمات برگزار شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این جلسه بر ضرورت بهینه سازی خدمات و جلب رضایت مردم تاکید کرد و گفت: برای کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی زمینه فعالیت موثر و رضایت بخش ایجاد می کنیم.
وی تامین مصالح کانون را با اهمیت دانست و افزود: کلیه کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات در بیان نظریه آزاد هستند، ولی انجام کارشناسی سلیقه ای نیست و منافع و مصالح کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید بیشتر در مرکز توجه باشد.
 به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ،دکتر بالاگر همچنین توضیح داد: ما باید در کلیه زمینه ها منافع کانون کارشناسان رسمی دادگستری را لحاظ کنیم و بدانیم که در صورت ایجاد بالندگی برای کانون، کارشناسان نیز خود را موفق وکامیاب خواهند یافت.
وی به اهداف محوری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که برای کارشناسان کانون در انجام امور سهولت و برای ارباب رجوع در رسیدگی به خواسته ها رضایت ایجاد شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تشریح کرد: در انجام کار کارشناسی هم سرعت مهم است و هم کیفیت و با توجه به این دو مولفه باید در فعالیت های کارشناسی در منطقه رونق و پویایی صورت بگیرد.
وی تعدیل دیدگاه های نامناسب جامعه نسبت به کارشناسان را ضروری دانست و گفت: فعالیت کارشناسان در زمینه های تخصصی انصافاً شایسته قدرشناسی است و باید دیدگاه نامناسب و موجود ناشی از عملکرد برخی از کارشناسان منفت طلب در سطح جامعه نسبت به کارشناسان تعدیل شود.
دکتر بالاگر ایجاد فضای رقابتی را در پیشرفت امورکارشناسی سازنده دانست و گفت: در مقوله کارشناسی پدیده انحصار وجود ندارد و طبیعتاً مقبولیت خدمات است که شرایط ماندگاری و حضور مستمر در صحنه های فعالیت را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: ایجاد هم افزایی و تلاش در جهت رفع مشکلات کارشناسان ضروری و اجتناب ناپذیر است و معتقدیم که بدون رسیدگی به خواسته های فراگیر موجود و ایجاد بسترسازی مناسب نمی توان به اهداف مورد نظر کانون در زمینه های مختلف دست یافت.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: موضوع درخواست کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات مبنی بر غیر قانونی بودن ارجاع  امورکارشناسی به پرسنل شاغل در نیروی انتظامی پیگیری و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
در این جلسه هم اندیشی مشکلات مختلف کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات به ویژه در زمینه نحوه پرداخت حق الزحمه و ضرورت افزایش میزان ارجاعات کارشناسی به طور همه جانبه مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات نیز در این جلسه هم اندیشی ضمن قدرشناسی از زحمات آقای دکتر علی اکبر بالاگر، اعضای هیئت مدیره و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، علاقمندی خود را برای انجام امور جاری به طور مطلوب اعلام داشتند.
1-2ایسنا/ آذربایجان شرقی: رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بر ضرورت آگاهی مردم از اهمیت مشاوره‌های حقوقی تاکید کرد و گفت: متاسفانه مردم در رابطه با وکلا و کارشناسان حقوقی آن‌گونه که باید، اطلاع ندارند و این موضوع باعث افزایش پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به مردم می‌شود، از این‌رو اهمیت استفاده از مشاوره‌های حقوقی، کارشناسان و وکلا باید در جامعه تبیین شود.
علی اکبر بالاگر در گفت ‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کانون کارشناسان یک تشکیلات مستقل است، اظهار کرد: این کانون قبل از انقلاب نیز فعالیت داشته و بیش از 1200 کارشناس رسمی در 67 رشته‌ متنوع در این کانون فعالیت دارند.
وی با بیان این‌که کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوی قوه قضائیه در راستای کشف حقیقت تلاش می‌کنند، افزود: علاوه بر دادگستری، کلیه سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز درخواست کارشناس حقوقی کرده و در حقیقت، کارشناسان حقوقی در زندگی مردم نقش دارند.
نیاز مردم به کارشناسی
وی با تاکید بر این‌که کانون کارشناسان استان در حوزه‌های متنوعی مشاوره‌ها و کارشناسی‌های حقوقی ارائه می‌دهد، گفت: مردم استان بیشتر برای دریافت خدمات کارشناسی در حوزه ساختمان و کشاورزی به کانون مراجعه می‌کنند اما در حوزه تصادفات، کلاهبرداری‌ها، جعل امضا و... نیز مراجعاتی داشته‌ایم.
بالاگر تاکید کرد: هدف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان از ارائه خدمات حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم و خسارت بوده تا مردم متحمل هزینه نشوند، از این رو نیاز است که در راستای اهمیت و جایگاه کارشناسی حقوقی اطلاع رسانی بسیاری در جامعه انجام گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این رابطه، بیان کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایران نیز از طریق سایت اطلاع‌رسانی، نشریه آذرکارشناس و مصاحبه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در رابطه با اهمیت کارشناسی‌های حقوقی و آگاهی‌دهی به مردم تلاش می‌کند و در این خصوص رسانه‌ها نقش مهمی داشته و می‌توانند در این رابطه فرهنگ‌سازی کنند.
حوزه مسئولیت‌های اجتماعی
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های این کانون در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه با کمیته امداد تفاهم‌نامه‌ای داریم تا افرادی که توان مالی ندارند، خدمات رایگان دریافت کنند. همچنین با دادگستری استان نیز مطابق قانون همکاری‌هایی داریم و به افرادی که امکان پرداخت هزینه را ندارند، بصورت معاضدتی ارائه خدمت می‌کنیم.
وی با تاکید بر این‌که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان علاوه بر تبریز، در چهار منطقه مراغه، مرند، میانه و ارسباران دفتر نمایندگی دارد، افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره حقوقی در زمینه‌های مختلف اعلام می‌کند.


logofooter.png
تبریز . کوی ولیعصر . سربالایی ولیعصر
انتهای خیابان نظامی . میدان کارشناس . پلاک 46
کد پستی : 5157696797
تلفن : 04133202062
فکس : 04133202063
info@kkdtbz.com

آموزش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون کارشناسان استان آذربایجان شرقی می باشد . کپی رایت © 1396

Search