04133337484
تلفن
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 - 14:00
پنجشنبه تا 13:00 - جمعه : تعطیل
تبریز ، ولیعصر ، انتهای خیابان نظامی
آدرس

اخبار

الگوریتم احرازاستحقاق ارجاع کاربه کارشناس

نحوه محاسبه امتیاز و پیش بینی درآمد برای کارشناسان

1. محاسبه امتیاز برای هر کارشناس در هر روز

a. نحوه محاسبه امتیاز:

30 امتیاز به ازای هر سال سابقه کار 1.5 امتیاز حداکثر 20 سال
10 امتیاز به ازای هر صلاحیت دو امتیاز نهایت تا 10 امتیاز ( برای 5 صلاحیت) 
10 امتیاز اخلاق کارشناسی
5 امتیاز شرکت در دوره های آموزشی کانون با کمیته آموزش
3 امتیاز دارا بودن مسئولیت در ارکان کانون
2 امتیاز انجام فعالیت های علمی و پژوهشی
60 امتیاز جمع
توضیحات : 

1. امتیاز اخلاق کارشناسی به کلیه کارشناسان در ابتدا تعلق می گیرد و حسب عملکرد کارشناس از قبیل : محکومیت در دادسرای انتظامی ، عدم انجام بموقع کارهای ارجاعی از کانون ، استنکاف از قبول و انجام کارشناسی های ارجاعی بدون عذر موجه، عدم شرکت در مجامع و بدون عذر موجه و نظائر آن از امتیاز این بخش کسر خواهد شد. در این رابطه دستورالعملی تهیه و پس از تصویب ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

2. مسئولیت های کانون مشتمل بر: اعضای هیئت مدیره ، اعضای کمیسیون های علمی و فنی، اعضای هیئت رئیسه گروههای تحصصی، دادیاران و دادستان، بازرسین می باشد.

3. فعالیت های علمی و فنی و پژوهشی عمدتا مشتمل بر ارائه مقاله در نشریه کانون یا فعالیت های مرتبط در سایت کانون و یا ارائه پیشنهادات برجسته با تایید هیئت مدیره خواهد بود.

i. تعریف دوره کاری در یک بازه زمانی مشخص(یک ساله ( همچنین باقی مانده سهمیه به سال یعد انتقال داده شود.

i. افزودن یا کاستن به امتیاز به علت محرومیت یا فعالیت علمی

ii. نمایش امتیاز کارشناسان و قرار دادن کاهش یا افزودن امتیاز به کارشناس طبق دستور ریاست.

2- مشخص کردن نسبت حضور کارشناس و کسر از نسبت حضور در صورتیکه مرخصی بیش از حد مجاز(90 روز اعلام شده در یک سال) داشته باشد.

3- محاسبه روزهای محرومیت و کاستن از روزهای کاری

4- محاسبه پیش¬بینی درآمد برای هر کارشناس: 

 (امتیاز * روزهای کاری *  ارزش یک امتیازهر رشته)

5- محاسبه سقف درآمد برای هر رشته: برای این منظور درصدی از  پیش¬بینی درآمد برای هر رشته مد نظر قرار می¬گیرد تا تمام کارشناسان آن رشته تا آن سقف درآمد کسب نمایند. سپس سقف درآمدی افزایش داده می¬شود.

6- افزودن سقف مانده درآمد سال قبل به پیش¬بینی جدید.

7- نشان دادن کارشناسی که نظریه کارشناسی را به کانون در موعد مقرر ارسال نکرده و قرار گرفتن آنها در انتهای صف درصورتی که نسبت مانده آنها مثبت بوده باشد و جزء حذف شده ها نباشد.

نحوه انتخاب کارشناس

1- فیلتر کردن کارشناسان دارای صلاحیت یا معادل صلاحیت¬های اعلام شده از طرف نامه درخواست کارشناس که فعال هستند و تمدید دارند و محرومیت ندارند و در مرخصی نیستند.

2- فیلتر کردن کارشناس بر اساس حوزه فعالیت و بدون حوزه فعالیت و رشته مورد نظر در نامه درخواست ( در صورتی که حوزه مد نظر نباشد فیلدی جهت انتخاب بدون حوزه و در غیر اینصورت با احتساب حوزه فعالیت باشد).

3- حذف کارشناسان بدوی(مثلا کارشناسانی که در هیئت 3 نفره انتخاب شده¬ بودند و اکنون در هیئت 5 نفره ارجاع کار خواهد شد)

4- حذف کارشناسانی که پیش بینی درآمدشان از درآمدشان کمتر است.

5- اولویت بندی بر اساس حوزه در شرایط یکسان، کارشناسانی که دقیقا در همان حوزه درخواست شده در نامه می¬باشند در اولویت هستند در غیر این صورت حوزه فعالیت مد نظر قرار خواهد گرفت.

6- بدست آوردن آخرین تاریخ و ساعت کار ارجاعی و حذف کارشناسانی که از تاریخ آخرین ارجاع کارشناسی مدت مد نظر گذشته است.(مدت ارجاع بین دوکار قابل تعریف در تعریف دوره برای هر رشته جداگانه است)

7- مرتب سازی کارشناس بر اساس حوزه فعالیت، درآمد کمتر، آخرین تاریخ ارجاع و نام خانوادگی.

a. توضیح اینکه در بین کارشناسانی که قابلیت ارجاع کار دارند مرتب سازی بر اساس دو نوع متفاوت باشد.

1. در صورتی که حوزه قضائی یا فعالیت مد نظر نباشد بر اساس نسبت مانده بیشتر افراد انتخاب گردد.

0203

2. در صورتی که حوزه قضائی یا فعالیت مد نظر باشد حوزه قضایی آن¬ها خواهد بود یعنی اگر در نامه درخواست حوزه مرند باشد ابتدا در بین کارشناسان حوزه مرند مرتب سازی انجام خواهد شد. سپس در بین حوزه¬های یکسان، مرتب سازی بر اساس درآمد کمتر است و کارشناسی که نسبت درآمد کمتری دارد در اولویت است، سپس در بین درآمدهای یکسان مرتب سازی بر اساس آخرین تاریخ کار ارجاع شده است و کارشناسی که تاریخ ارجاع آخرین کار او قدیم¬تر است در اولویت است و در بین تاریخ ارجاع¬های مساوی مرتب سازی بر اساس زمان ارجاع کار قبلی و الفبای نام خانوادگی است.  

logofooter.png
تبریز . کوی ولیعصر . سربالایی ولیعصر
انتهای خیابان نظامی . میدان کارشناس . پلاک 46
کد پستی : 5157696797
تلفن : 04133337484
فکس : 04133334020
info@kkdtbz.com

آموزش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون کارشناسان استان آذربایجان شرقی می باشد . کپی رایت © 1396

Search