04133337484
تلفن
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 - 14:00
پنجشنبه تا 13:00 - جمعه : تعطیل
تبریز ، ولیعصر ، انتهای خیابان نظامی
آدرس

ویژه کارشناسان

 

روز سه شنبه 10 مرداد 1398 ماه با هدف انجام برنامه ریزی و بهینه سازی خدمات نسبت به سنجش نظرات کارشناسان در مورد عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مبادرت شد.

فرم نظر سنجی را در موقع ورود کارشناسان به مجمع دراختیار آن قرار دادیم و اهمیت تکمیل و ارائه آن را در برنامه های بهبود خدمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مورد تاکید قرار دادیم.

در نظر بود که از رویکرد کلیه کارشناسان در خصوص عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی استفاده شود و طبیعی بود که گروهی علاقمند مشارکت در طرح نظر سنجی نباشند.

برگ های نظر سنجی تحت نظارت واحد حراست نگهداری و در موقع مناسب با مشارکت گروهی از کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی استخراج و نتایج آن در قالب صورتجلسه به تائید رسید.

به طور کلی 68 درصد از 400 نفر حاضر در مجمع در موضوع تکمیل فرم نظر سنجی مشارکت بعمل آورده اند که آمار قابل قبولی است و می توان به نتایج نظر سنجی اعتماد کرد.

بررسی نتایج نظر سنجی:

 44 درصد کارشناسان عملکرد هیئت مدیره را عالی، 47 درصد خوب، 8 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف دانسته اند.

  در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 91 درصد بوده است.

*********

55 درصد کارشناسان عملکرد رئیس کانون را عالی، 38 درصد خوب، 6 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 93 درصد بوده است.

*********

34 درصد کارشناسان عملکرد دادسرای انتظامی را عالی، 43 درصد خوب، 17 درصد متوسط و 6 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 77 درصد بوده است.

*********

31 درصد کارشناسان عملکرد دادگاه انتظامی را عالی، 46 درصد خوب، 16 درصد متوسط و 7 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 77 درصد بوده است.

*********

48 درصد کارشناسان عملکرد دفتر ریاست را عالی، 45 درصد خوب، 6 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 93 درصد بوده است.

*********

64 درصد کارشناسان عملکرد امور اداری را عالی، 31 درصد خوب، 4 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 95 درصد بوده است.

*********

69 درصد کارشناسان عملکرد امور مالی را عالی، 25 درصد خوب، 5 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف دانسته اند.

  در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 94 درصد بوده است.

*********

26 درصد کارشناسان نحوه ارجاع کار از طریق کانون را عالی، 29 درصد خوب، 21 درصد متوسط و 24 درصد ضعیف دانسته اند.

  در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 55 درصد بوده است.

*********

51 درصد کارشناسان نحوه برخورد عوامل انسانی را عالی، 36 درصد خوب، 11 درصد متوسط و 2 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 87 درصد بوده است.

*********

31 درصد کارشناسان کمیت و کیفیت خدمات را عالی، 48 درصد خوب، 17 درصد متوسط و 4 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 79 درصد بوده است.

*********

49 درصد کارشناسان نحوه برگزاری مجمع را عالی، 42 درصد خوب، 9 درصد متوسط و 0 درصد ضعیف دانسته اند.

 در این خصوص میزان رضایت مندی کلی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی 91 درصد بوده است.

*********

 همچنین گفتنی است که در زمینه انجام امور کانون 47 درصد کارشناسان عدالت در ارجاع کار، 20 درصد تکریم و احترام، 19 درصد مسایل رفاهی و 14 درصد تسریع در انجام امور را دارای اولویت دانسته اند.

که این موضوع نشان می دهد احساس مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری استان در قبال کانون بالاست و 47 درصد اولویت آنان صرفاً انجام امور محوله است.

*********

مقایسه تلویحی عملکرد ها:

به طور کلی می توان گفت که بیش از 84 درصد کارشناسان از عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری راضی بوده اند.

*********

سطح مقبولیت امور اداری، امور مالی و حوزه ریاست کانون در مقایسه نسبی با سایر واحد ها بالاتر است و کارشناساسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از نحوه ارجاع کار رضایت کمتری داشتند.

*********

همچنین شایان ذکر است که میزان رضایت کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از نحوه برگزاری مجمع عمومی سال جاری 91 درصد بوده است.

پیشنهاد ها و انتقاد ها:

کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین پیشنهاد ها و انتقاد های خود را به شرح ذیل ارائه دادند:

 تجدید نظر در نحوه ارجاع کار و فرصت دادن به جوانان

عدالت درارجاع کار

بررسی وضعیت اعضاء بعد از فوت

برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود

حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

تامین امکانات اسکان کارشناسان در مشهد و شمال

صحت عمل، صداقت و تقوای کاری

افزایش امکانات محل مجمع

بهبود خدمات رفاهی

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

استفاده از توانمندی های فنی اعضای کانون

کاهش زمان برگزاری مجمع

استفاده از رشته های جدید کارشناسی

کاهش هزینه تمبر دادگستری در موقع تمدید پروانه

گروه بندی کانون بر اساس تخصص و ارجاع کار بر اساس آن

عدالت در پرداخت حق ماموریت خارج از شهر

افزایش حق الزحمه کارشناسان

تامین محل مناسب ورزش برای کارشناسان

رعایت آئین نامه جغرافیایی طبق مصوبات شورای عالی

پرداخت فیش ها پس از کسر مالیات و حق کانون

انتخابی شدن کمیسیون علمی و فنی رشته ها و هیئت رئیسه گروه ها

انعقاد قرارداد همکاری با اماکن تفریحی و غذاخوری ها

بیمه شدن کارشناسان

تهیه لباس متحد الشکل برای کارشناسان

پرداخت حق الزحمه بر اساس تعرفه 1398

سرمایه گذاری منابع اقتصادی کانون

ایجاد ارتباط مستقیم بین رئیس کانون با کارشناسان

حل و فصل اختلاف بین اعضای هیئت مدیره

ارجاع کار بیشتر به کارشناسان شهرستان ها

توجه به شایسته سالاری و مقابله با انحصار

برگزاری سمینار با حضور قضات و کارشناسان

ایجاد اتوماسیون در ارجاع امور و نظارت بر انجام آنها

دفاع از حقوق همکاران و کارشناسان در مراجع مختلف

توجه به رشته فلزات به عنوان یک رشته مهم و مستقل

ایجاد صندوق حمایت از کارشناسان و افزایش سطح خدمات رفاهی.

بدیهی است که پیشنهاد ها و انتقاد های مختلف کارشناسان بررسی و از رویکردهای سازنده و مفید آنان توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بهره برداری خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 
عضو هیئت مدیره و خزانه دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در مجمع سالانه این کانون گفت: با ایجاد کانون آنلاین امکان ارائه خدمات بهینه به کارشناسان افزایش خواهد یافت.
  به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، مهندس علی اکبر مرسلی برلزوم تسریع در ارائه خدمات به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه تسهیلات مناسب و تسریع خدمات موجب افزایش رضایت کارشناسان و مردم خواهد شد.
وی افزود: تلاش لازم صورت گرفت تا  فعالیت های رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به ویژه در زمینه  خدمات بیمه در سال جاری از افزایش قابل توجه برخوردار باشد.
 خزانه دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تشریح کرد:  بر اساس تفاهم نامه با بانک ملی حسب درخواست حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 7  میلیارد ریال تسهیلات اعتباری جهت تامین ملزومات در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.
وی به سیاست های حمایتی کانون اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه هیئت مدیره کلیه کارشناسان در شرایط ویژه از حمایت های اقتصادی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برخوردار خواهند شد.
مهندس مرسلی از افزایش درآمد های کانون خبرداد و گفت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 97 بیش از 1 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزایش نشان می دهد.
وی به افزایش حق الزحمه کارشناسان نیز اشاره کرد و افزود: مبلغ حق الزحمه پرداختی به کارشناسان در سال 97 بیش از 14 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 42 درصدی برخوردار است.
 مهندس مرسلی به تشریح امکانات کانون پرداخت و توضیح داد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به ارزش 15 میلیارد تومان دارایی دارد که سرمایه و اندوخته قابل توجهی برای کارشناسان بشمار می رود.
وی موضوع بیمه عمر را با اهمیت دانست و افزود: موضوع بیمه عمر و استفاده از آن برای کارشناسان مهم است و اعضای کانون با پرداخت مبلغی اندک از مزایای چشمگیر مالی طرح در مواقع مورد لزوم بهره برداری خواهند کرد.
خزانه دار کانون بر لزوم انجام صرفه جویی تاکید کرد و گفت: موفقیت اقتصادی هر موسسه در این است که تخصیص منابع خود را به طور بهینه انجام دهد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز از این سیاست تبعیت می کند.
وی به موضوع کاهش هزینه های کانون اشاره کرد و افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال مالی 1397 علیرغم تورم لجام گسیخته جامعه از لحاظ هزینه ها افزایش غیر متعارف نداشت.
 عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی موضوع تکریم مشتری را با اهمیت دانست و گفت: رفتار مناسب با مشتری اعتبار و جایگاه یک سازمان را در جامعه افزایش می دهد.
وی افزود: کارکنان تلاشگر و دلسوز کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به واسطه صبر و حوصله مثال زدنی و انجام مطلوب وظایف خود در جلب رضایت مشتریان و اقشار مختلف جامعه تا اندازه زیادی موفق بوده اند.
مهندس مرسلی از نوسازی ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: در نظر است با هدف استفاده بهینه از امکانات موجود ساختمان فعلی کانون را نوسازی کنیم.
وی موقعیت ممتاز ساختمان کانون را یاد آور شد و افزود: با نوسازی ساختمان فعلی و افزایش تعداد طبقات و تخصیص آنها به مصارف اداری و تجاری، شرایط بهتری برای استفاده از موقعیت منحصر بفرد ساختمان فراهم خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی همدلی و تلاش را رمز موفقیت دانست و از خدمات موثر کارکنان و عملکرد قابل توجه اعضای هیئت مدیره و خدمات ارزنده رئیس کانون آقای دکتر علی اکبر بالاگر تشکر و قدردانی کرد.پیامبر اکرم بنا بر امر الهی، در سال دهم هجرت تصمیم به زیارت خانه خدا و بجا آوردن حج نمودند؛ لذا مردم را از این امر مطلع کردند و حتی برای آگاه‌ نمودن اهالی مناطق مختلف، قاصدانی را به آن شهرها گسیل داشتند. فرستادگان حضرت نیز همانگونه که وجود مقدس رسول اکرم (ص) خود اعلام نموده بودند، این پیام را به مردم رساندند که این آخرین حج رسول خداست و این سفر دارای اهمیت فراوانی است. هر کس که توانایی و استطاعت آن را دارد، بر او لازم است که پیامبر اکرم (ص) را در این سفر همراهی نماید.
گرچه رسول‌ اکرم (ص) با همراهی عده‌ای از اصحاب خویش پیش از این، اعمال عمره مفرده را انجام داده بودند، اما این نخستین بار و تنها مرتبه‌ای در طول حیات طیبه پیامبر اسلام بود که بنا بر امر الهی، حضرت تصمیم به بجای¬آوردن و تعلیم مناسک حج گرفتند. پس از این اعلام، جمعیت کثیری در مدینه جهت همراهی با رسول خدا (ص) و بجای آوردن اعمال حج، مجتمع گشتند. مورخان و صاحب‌نظران از این سفر رسول خدا (ص) با عنوان حجة‌الوداع، حجةالاسلام، حجة‌البلاغ، حجة الکمال و حجة التمام یاد می¬نمایند.
رسول‌ اکرم (ص) با پای پیاده و در حالیکه غسل نموده بودند، در روز شنبه 24 یا 25 ذیقعده به همراه همراهان خود و اهل‌بیت گرامیشان و عامه مهاجرین و انصار و جمعیت کثیری که گرداگرد حضرت اجتماع کرده بودند، به قصد بجای آوردن مناسک حج از مدینه خارج گشتند. تعداد جمعیتی که به همراه حضرت از مدینه خارج شده بودند را بین 70000 تا 120000 (و حتی برخی بیشتر از 120000) نقل نموده‌اند؛ اما افراد بسیاری به غیر از این عده، نظیر اشخاصی که در مکه مقیم بودند و یا اشخاصی که از شهرهای دیگر خود به مکه آمده و در آنجا به حضرت ملحق شدند، به همراه پیامبر و با اقتدای به ایشان مناسک حج را در این سفر بجای آورده و رسول خدا (ص) را همراهی نمودند.
امام علی(ع) پیش از تصمیم پیامبر برای بجای آوردن مناسک حج، از طرف ایشان برای تبلیغ اسلام و نشر معارف الهی به یمن فرستاده شده بودند؛ اما هنگامی که از تصمیم پیامبر برای سفر حج و لزوم همراهی سایر مسلمین با آن حضرت در این سفر، آگاه گشتند، به همراه عده‌ای از یمن به سمت مکه حرکت نمودند و در آنجا پیش از آغاز مناسک، به رسول‌ اکرم (ص) ملحق شدند.
رسول خدا (ص) و همراهیان آن حضرت، در میقات مسجد شجره مُحرم گشتند و بدین ترتیب اعمال حج را آغاز نمودند. گرچه اصول و کلیات مناسک حج قبلاً و به هنگام نزول آیات مربوطه، توسط رسول‌ اکرم (ص) توضیح داده شده بود، اما در این سفر، پیامبر این اعمال را به طور عَملی برای مردم آموزش داده و جزئیات را برای آنان تبیین نمودند و در مواقف گوناگون، با ایراد خطابه، مردم را نسبت به سایر تکالیف الهی و وظایف شرعیشان آگاهی بخشیدند.
سرانجام اعمال حج، پایان یافت و پیامبر اکرم (ص) به همراه جمعیت کثیری که ایشان را همراهی می‌نمودند، شهر مکه را ترک نمودند و رهسپار مدینه شدند که در بین راه به محل غدیر خم رسیدند.
غدیر در لغت به معنای آبریز و مسیل، و غدیر خم در جغرافیا، نام محلی است که به خاطر وجود برکه‌ای در این محل، که در آن آب باران جمع می¬‌شده است، به این نام (غدیر خم) شهرت یافته است. غدیر در 3 - 4 کیلومتری جُحفه واقع شده و جحفه در 64 کیلومتری مکه قرار دارد که یکی از میقاتهای پنجگانه می‌باشد. در جحفه راه اهالی مصر، مدینه، عراق و شام از یکدیگر جدا می‌شود. غدیر خم به علت وجود مقداری آب و چندین درخت کهنسال، محل توقف و استراحت کاروانیان واقع می‌شد اما دارای گرمایی طاقت ‌فرسا و شدید بود.
هنگامی که رسول‌ اکرم در روز 5 ‌شنبه 18 ذی‌الحجه به وادی غدیر خم رسیدند و پیش از جدایی اهالی شام، مصر و عراق از میان جمعیت، جبرئیل امین از جانب خداوند بر ایشان نازل گردید و آیه: « یا أیها الرّسول بلّغ ما أنزل الیک من ربّک فان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من النّاس » را نازل نمود و از جانب حق تعالی، رسول اکرم (ص) را امر نمود تا حکم آنچه را که در قبل بر پیامبر درباره امام علی نازل گشته بود، به مردم ابلاغ نمایند. در این هنگام، پیشتازان کاروان و افرادی که جلوتر حرکت می‌نمودند، حوالی جحفه رسیده بودند. رسول اکرم (ص) پس از نزول آیه، دستور توقف کاروانیان را صادر نمودند و امر فرمودند تا آنانی که پیشاپیش حرکت می‌نمودند، به محل غدیر بازگردند و افرادی که در پس قافله، عقب مانده بودند، سریعتر به کاروان در این وادی، ملحق شوند.
 همچنین به چند تن از صحابه دستور دادند تا فضای زیر چند درخت کهنسال را که در آن محل قرار داشتند، آماده نمایند؛ خارها را از زمین برکنند و سنگهای ناهموار موجود در زیر آن درختان را جمع‌آوری نمایند. در این هنگام، زمان به جای آوردن نماز ظهر فرارسید و رسول‌ اکرم (ص) فریضه ظهر را در گرمای شدید، به همراه جمعیت کثیر حاضر، ادا نمودند. شدت گرما در وادی غدیر به حدی بود که اشخاص، گوشه‌ای از ردا و لباس خویش را برای در امان بودن از شدت تابش آفتاب، بر سر می‌افکندند و مقداری از آنرا برای کاستن از شدت گرمای شنها و سنگها، در زیر پای خویش می‌گستردند. برای رسول خدا (ص) نیز پارچه‌ای بر روی شاخسار آن درختان کهن افکندند تا مانعی در برابر حرارت موجود و تابش خورشید، ایجاد نمایند.
هنگامی که حضرت از نماز فارغ گشت، از جهاز شتران، در همان محلی که به فرمان رسول خدا توسط صحابه آماده شده بود، منبری ساختند و وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) بر فراز آن در آمدند و شروع به ایراد خطبه، با صدایی بلند و رسا نمودند؛ در حالیکه جمعیت فراوان همراه پیامبر، بر گرداگرد حضرت جمع گشته بودند و به سخنان نبی‌اکرم (ص) گوش فرا می‌دادند و برخی از افراد نیز برای آنکه همگان از کلام رسول خدا (ص) مطلع گردند، سخنان آن حضرت را با صدایی بلند برای افرادی که دورتر قرار داشتند، تکرار می‌نمودند.
خطابه حضرت در میان جمعیت بدین گونه ایراد گردید:
" حمد و ستایش مخصوص خداوند است و از او یاری می‌خواهیم و به او ایمان داریم و از شرور نفسهایمان و زشتیهای کردارمان، به او پناه می¬بریم؛ خداوندی که هدایتگری وجود ندارد برای کسانی که گمراهشان نماید و گمراه کننده‌ای وجود ندارد برای اشخاصی که او هدایتشان نماید و شهادت می‌دهم که جز خدا، معبودی نیست و محمد(ص) بنده و فرستاده اوست و اما بعد؛ ای مردم، خداوند لطیف و خبیر (دارای لطف فراوان و بسیار آگاه) مرا خبر داد که من به زودی (به سوی او) فرا خوانده می‌شوم و (دعوت او را) اجابت خواهم نمود. من مسئول هستم و شما نیز مسئولید. پس (درباره دعوت و مسئولیت من) چه می‌گویید؟ "
حاضران در پاسخ گفتند:
"شهادت می‌دهیم که دعوت خویش را ابلاغ نمودی و نصیحت کردی و کوشش نمودی، پس خداوند شما را جزای خیر دهد"
سپس رسول خدا (ص) فرمودند:
 " آیا شهادت نمی‌دهید که معبودی جز خدا نیست و محمد(ص) بنده و فرستاده اوست؟ و (آیا شهادت نمی‌دهید که) بهشت و دوزخ خداوند، حق است و مرگ، حق است و قیامت می‌آید و در آن شکی نیست و خداوند کسانی را که در قبرها هستند مبعوث می‌گرداند؟"
حاضران گفتند:
" بله ای رسول خدا، شهادت می‌دهیم"
سپس در ادامه، رسول اکرم خداوند را بر این امر شاهد گرفتند و از مردم پرسیدند:
" آیا (کلام مرا) می‌شنوید؟"
حاضرین گفتند:
 " بله یا رسول‌الله"
پس حضرت فرمودند:
" من پیش از شما در کنار حوض (کوثر) حاضر می‌گردم و شما در کنار آن بر من وارد می‌گردید و عرض آن به اندازه فاصله مابین بُصری (شهری در حوالی شام) و صَنعا (شهری در یمن) می¬باشد. در آن قدحهایی به تعداد ستارگان، از جنس نقره است؛ پس بنگرید که پس از من چگونه درباره ثقلین (دو شئ گرانبها) رفتار می‌نمایید"
در این هنگام فردی ندا داد:
" ثقلین چه هستند ای رسول‌ خدا؟"
رسول اکرم فرمودند:
" ثقل اکبر کتاب خداست. جانبی از آن به‌دست خداوند و جانب دیگر آن در دستان شماست. پس به آن متمسک شوید. (آنرا گرفته و از هدایت آن بهره‌ برید.) که اگر به آن تمسک جویید، گمراه نمی‌شوید و ثقل دیگر و کوچکتر، عترت من هستند. خداوند لطیف خبیر مرا خبر داد که این دو ثقل تا هنگامی که در کنار حوض بر من وارد شوند، از یکدیگر جدا نمی‌گردند و من این را از پروردگارم مسئلت نموده‌ام. پس، از این دو پیشی نگیرید که هلاک می‌گردید و از این دو، باز نمانید که هلاک می‌شوید"
سپس رسول خدا، دست امام علی را بلند نمود تا همه مردم، ایشان را در کنار رسول خدا مشاهده نمودند. در این هنگام رسول اکرم (ص) از حاضرین پرسیدند:
"ای مردم، آیا من از خود شما، بر شما اولی و مقدم¬تر نیستم؟"
مردم پاسخ دادند:
"بله، ای رسول خدا"
حضرت در ادامه فرمودند:
"خداوند ولی من است و من ولی مؤمنین هستم و من نسبت به آنان از خودشان اولی و مقدم‌ می‌باشم"
آنگاه فرمودند:
 " پس هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست".
 رسول خدا (ص) سه بار این جمله را تکرار نمودند و فرمودند:
"خداوندا، دوست بدار و سرپرستی کن، هر کسی که علی را دوست و سرپرست خود بداند و دشمن بدار هر کسی که او را دشمن می‌دارد و یاری نما هر کسی که او را یاری می¬‌نماید و به حال خود رها کن، هر کس که او را وا می¬گذارد"
سپس خطاب به مردم فرمودند:
 "ای مردم، حاضرین به غایبین (این پیام را) برسانند"
هنوز جمعیت متفرق نگشته بودند که بار دیگر جبرائیل نازل شد و از جانب خداوند، آیه: « ألیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً»را بر پیامبر فرو فرستاد. هنگامی که این آیه نازل گردید، نبی اکرم (ص) فرمودند:
"الله‌اکبر بر کامل ‌شدن دین و تمام گشتن نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت علی پس از من"
در این موقع، مردم به امیر مؤمنان، امام علی(ع) تهنیت گفتند. از جمله کسانی که پیشاپیش سایر صحابه، به امام علی تهنیت گفتند، ابوبکر و عمر بودند. عمر پیوسته خطاب به امیر مؤمنان می‌گفت:
" بر تو گوارا باد ای پسر ابیطالب، تو مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان گشتی"
در این هنگام، حسّان بن ثابت که از شعرای زبردست بود از رسول اکرم (ص) اجازه خواست تا آنچه را که در این موقف درباره امام علی (ع از رسول ‌اکرم (ص) شنیده است، در ضمن ابیاتی بسراید. پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
 "به برکت الهی، بگو"
 حسّان، خطاب به بزرگان قریش گفت:
" ای بزرگان قریش، سخن مرا به گواهی و امضای پیامبر گوش کنید"
 و این چنین سرود:
"در روز غدیر پیامبرشان با بانگ بلند ندایشان در داد، غدیری که در سرزمین خم قرار داشت و ای کاش مردم جهان بودند و رسول خدا را در حال ندا می‌دیدند که می‌فرمود: آیا من سرپرست و ولی شما نیستم؟
مردم در پاسخ او بدون هیچ پرده‌ پوشی گفتند: معبود تو، مولای ما و تو ولی ما هستی؛ و تو ای خواننده شعر، اگر در آنجا بودی، حتی یک نفر هم مخالف نمی¬‌یافتی.
در این هنگام رو به علی‌بن‌ابیطالب کرد و فرمود: یا علی، برخیز که من تو را برای امامت و هدایت خلق بعد از خود (و از جانب خداوند) شایسته دیده ام"
عید سعید غدیر خم بر دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) مبارک باد.

 
 رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در دفتر خود و در یک محیط کاملاً گرم و صمیمانه با دکتر بهرام سرمست استاندار قم که به تبریز سفر کرده بود دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در این دیدار مفید و سازنده به بیان فعالیت های کارشناسی در سطح استان پرداخت و به طور تحلیلی برنامه های متعدد کانون را تشریح کرد. 
 در این دیدار که در محل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی انجام شد دکتر بالاگر و دکتر سرمست همچنین در خصوص کارشناسی مسایل مختلف در جامعه به همفکری و رایزنی پرداختند.
 شایان ذکر است که دکتر بهرام سرمست استاندار قم به عنوان یک چهره مطرح سیاسی در وزارت کشور مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته است و در عین حال از کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز بشمار می رود.

 
 
تبریز- ایرنا - رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: این کانون به دلیل برخورداری از کارشناسان زبده و متخصص به عنوان بدنه تخصصی شمال غرب کشور عمل می‌کند.
علی اکبر بالاگر روز شنبه با حضور در خبرگزاری ایرنا مرکز آذربایجان شرقی، برخورداری از  یکهزار و ۲۰۰ کارشناس در بیش از ۶۰ رشته متنوع و مختلف و 11 هیات رئیسه گروه های کارشناسی را از ظرفیت های بسیار بالای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان برشمرد که پس از تهران دومین و بزرگترین کانون کشور به حساب می آید.
وی با بیان اینکه اغلب کارشناسان کانون آذربایجان شرقی، افراد متخصص و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقاتی هستند، ارتقای سطح کمی و کیفی این مجموعه را از اهداف اصلی و مهم اعلام و اضافه کرد: برای دست یابی به این هدف مهم و ایجاد فرهنگ بهره مندی از کارشناسی در مسایل مختلف بین آحاد مردم و نیز دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها به شدت نیازمند همکاری و تعامل با رسانه ها هستیم.
بالاگر اظهار داشت: اینکه تعدادی از سازمان ها و ادارات بدون اطلاع کانون اقدام به استخدام کارشناسان می کنند، از جمله دغدغه ها و چالش های کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی است که در این زمینه طی رایزنی ها و مذاکراتی که با دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان داشته ایم، تلاش شده است این امر از طریق کانون و با ابلاغ رسمی آن به انجام برسد تا علاوه بر نظارت دقیق به نحوه کارشناسی ها، جلوی رانت های احتمالی در این حوزه نیز گرفته شود.
وی یادآوری کرد: چنانچه ابلاغ کارشناسان از سوی کانون صورت بگیرد ضمن اینکه با تخلفات احتمالی در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد، کانون کارشناسان دادگستری پاسخگوی تمام تبعات آرای صادر شده نیز خواهد بود.
بالاگر یکی از برنامه های مهم و اصلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان را ایجاد ساز و کارهای کارشناسی آنلاین بیان کرد که طی آن تمامی مراحل اخذ کارشناس و صدور آرا به صورت سامانه اینترنتی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های سامانه مزبور آماده است، اعلام کرد: ظرف ۳ ماه آینده این سامانه راه اندازی می شود و مرحله بعدی اتصال دادگستری کل آذربایجان شرقی به این سامانه می باشد که از سوی ریاست این مجموعه نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، توجه به آموزش به منظور ارتقای سطح خدمات این مجموعه را از جمله اولویت های محوری کانون برشمرد و گفت: توانمندسازی اعضای کانون همواره در طول سال از جمله برنامه های اصلی است و در این راستا آموزش بدو خدمت با هدف اخلاق مداری و جلوگیری از هر گونه انحراف صورت می گیرد، چون اعتقاد داریم اگر اخلاق در امر کارشناسی مورد غفلت قرار بگیرد خروجی قابل قبول متصور نیست.
بالاگر با بیان اینکه نزدیک به ۸۰ درصد پرونده های منجر به صدور رای در دادگستری ها از طریق ارجاع به کارشناسی ها انجام می شود، افزود: بر همین اساس دقت، صداقت و تخصص همواره باید در سرلوحه فعالیت های کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.
وی کمبود کارشناس در تعدادی از رشته ها را از مشکلات کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بیان و اضافه کرد: در حوزه هایی همچون تصادفات، خط و امضا و آتش نشانی با این مشکل مواجه هستیم که برای آزمون جذب کارشناس طی سالجاری با توجه به محدودیت های موجود، تقاضای جذب نفرات بیشتر در این حوزه ها شده ایم.
بالاگر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۳۰۰ نفر در 58 رشته مراحل کارآموزی خود را در کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی سپری می کنند، اظهار داشت: برخی از رشته ها مثل کارشناسی زبان ترکی برای نخستین در سطح کشور در تبریز راه اندازی شده است.
وی شفافیت، درآمدزایی، توجه به مسایل رفاهی و عدالت در ارجاع کار را از اهداف اصلی و مهم کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با تخلفات جزو اولویت های این مجموعه است، گفت: در این راستا هیچ خط قرمزی برای ما متصور نیست و با هرکس که تخلفی در حوزه کارشناسی انجام دهد، ضمن برخورد به دادگاه معرفی می شود و به هیچ عنوان خطاها را پنهان نمی کنیم.
بالاگر اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد شکایات از کارشناسان رسمی دادگستری واهی است اما در بقیه موارد رسیدگی کامل شده و در صورت اثبات تخلف، با متخلفان برخورد می شود که این برخوردها در قالب توبیخ در پرونده، محرومیت از صلاحیت به مدت  مشخص و محرومیت از کارشناسی دایمی صورت می گیرد.
۳۰۳۸/۵۱۸
logofooter.png
تبریز . کوی ولیعصر . سربالایی ولیعصر
انتهای خیابان نظامی . میدان کارشناس . پلاک 46
کد پستی : 5157696797
تلفن : 04133337484
فکس : 04133334020
info@kkdtbz.com

آموزش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون کارشناسان استان آذربایجان شرقی می باشد . کپی رایت © 1396

Search