| امروز یکشنبه 15 تیر 1399

تاکید بر نظام مند شدن امور کارشناسان رسمی دادگستری در سطح استان آذربایجان شرقی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

تاکید بر نظام مند شدن امور کارشناسان رسمی دادگستری در سطح استان آذربایجان شرقی

در دیدار رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با مهندس علیرضا ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بر لزوم نظام مند شدن امور کارشناسان رسمی دادگستری در سطح استان آذربایجان شرقی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر  در این جریان این دیدار اظهار داشت: از دیدگاه ما انتخاب و معرفی کارشناس باید با دقت و حساسیت صورت بگیرد، زیرا این کانون است که باید در قبال عملکرد کارشناسان خود پاسخگو باشد.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه و دستگاه دادگستری و در چهارچوب قوانین و مقررات در جهت حل و فصل مشکلات عمومی و خاص سازمان ها همکاری لازم را انجام می دهد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: ماموریت اساسی و محوری کانون هدایت امر کارشناسی در مسیر اصولی، کشف حقیقت و اجرای عدالت در جامعه است و مباحث مالی در نگرش ما در اولویت بعدی است.

مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار شفاف سازی در روند امور کارشناسی را با اهمیت دانست و گفت: انجام فعالیت به طور اصولی و شفاف سازی روند فعالیت های کارشناسی از اهمیت خاص برخوردار است.

وی برلزوم رعایت و حفظ حقوق و منافع متقابل سازمان های متبوعه و نیز پیمانکاران تاکید کرد و افزود: هدف ما رعایت و حفظ حقوق و منافع متقابل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از یک طرف و پیمانکاران آن از طرف دیگر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: خیلی خوشحال خواهیم شد که در آینده همکاری های دو جانبه کانون کارشناسان رسمی استان و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی افزایش پیدا کند.

شایان ذکر است در جریان این دیدار تفاهم آمیز که در محل شرکت آب و فاضلاب استان انجام شد ضرورت تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری و هم افزایی کانون و شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در جهت پیشبرد امور کارشناسی مورد تاکید قرار گرفت.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است