| امروز یکشنبه 22 تیر 1399

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ارائه خدمات خود را در سال جاری آغاز کرد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ارائه خدمات خود را در سال جاری آغاز کرد

  ارائه خدمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به کارشناسان و سایر مراجعه کنندگان در سال جاری تحت تاثیر شرایط ویژه ناشی از حاکمیت ویروس کرونا آغاز شد و انتظار می رود با فعالیت تلاشگران عرصه بهداشت و همکاری مردم وضعیت بحرانی جامعه روز به روز بهتر شود.

از یک طرف شروع فعالیت سازمان ها و ادارات و به ویژه گردش چرخ اقتصاد در سطح کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر باید به جوانب بهداشتی در موقع ارائه خدمات به طور کامل توجه داشت و نادیده انگاشتن اهمیت سلامتی مردم چیزی نیست که مقبول و پذیرفتنی باشد.

بر اساس تصمیم مسئولان کشور قرار است فعالیت سازمان ها در کلیه استان ها در قالب طرح فاصله گذاری اجتماعی صورت بگیرد و بدون مشارکت همگانی نمی توان به موفقیت در اجرای این طرح سراسری و تامین رضایت اقشار مختلف مردم امیدوار بود.

هدف از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تمکین به محدودیت های موقتی ناشی از آن در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، کاهش سرعت اشاعه ویروس کرونا و در نتیجه حفظ سلامتی همگان، و در عین حال ارائه خدمات مورد لزوم به کارشناسان و دیگر مراجعه کنندگان است.

 نیاز به تکرار این واقعیت نیست که همکاری مسئولانه و تعامل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و مراجعه کنندگان شرایط مناسب را جهت تامین و انجام درخواست های مختلف مورد انتظار وحل و فصل مشکلات مردم در زمینه های حقوقی و کارشناسی فراهم می کند.  

 

 

 

 

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است