| امروز یکشنبه 22 تیر 1399

استفاده از القاب و عناوین نظامی زمان اشتغال توسط کارشناسان رسمی دادگستری ممنوع است

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

استفاده از القاب و عناوین نظامی زمان اشتغال توسط کارشناسان رسمی دادگستری ممنوع است

دستور ممنوعیت استفاده کارشناسان رسمی دادگستری از القاب و عناوین نظامی زمان اشتغال در مکاتبات و سربرگ های کارشناسی توسط دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به کلیه کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور ابلاغ شد.

 صدورابلاغیه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری پیرو پاسخ شماره 2212/1/24/9946  مورخ 1399/2/2 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح  و نامه شماره 42 مورخ 1399/2/13 دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفت.

در نامه سید مهدی هدایتی دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به رئیس شورای عالی تصریح شده است: استفاده از القاب و عناوین نظامی زمان اشتغال نظیر سرتیپ، سرهنگ و... توسط کارشناسان رسمی دادگستری ممنوع است.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است