| امروز یکشنبه 22 تیر 1399

مجله آذر کارشناس در ویترین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مجله آذر کارشناس در ویترین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

برای ایجاد تعامل و ارتباط بین سازمان ها طبعاً عناصر مختلف مورد نیاز است که یکی از مهم ترین آنها را می توانیم انتشار مجله عنوان کنیم. واقعیت امر این است که در دوره معاصر دیگر کسی نمی تواند تاثیر رسانه های حقیقی و مجازی را در تنظیم و تنسیق ارتباطات نادیده بگیرد.

نشریه به عنوان یک نهاد اجتماعی از یک طرف با کارکرد های خبری خود فضای مناسب مورد لزوم جهت ایجاد وضوح و شفافیت در امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را در زمینه های مختلف و تنویر افکار عمومی ایجاد می کند.

از طرف دیگر کارکرد های آموزشی یک نشریه فراگیر و تخصصی را هم نمی توان دست کم گرفت و قدر مسلم اعضای دلسوخته و فرهیخته تحریریه مجله آذر کارشناس در تلاشند با گردآوری و ارائه مقالات سازنده و کاربردی زمینه ساز افزایش دانش و مهارت کارشناسان باشند.

سال گذشت مجله شماره 3 آذر کارشناس منتشر و مورد توجه و عنایت مسئولان و صاحب نظران در عرصه های مختلف قضایی و حقوقی قرار گرفت و تشویق های راهبردی عزیزان موجب شد تا برای آماده سازی و انتشار شماره جدید مجله برنامه ریزی کنیم.

بسیار خوشحالیم که مجله آذر کارشناس توانست بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز پیوند عاطفی و علمی برقرار سازد و قطعاً با رهنمود ها و آثار فاخر بزرگان شاهد افزایش دم افزون محتوای مجله آذر کارشناس خواهیم بود.

دست همکاری و معاضدت کارشناسان صاحب قلم را می فشاریم و مطمئن هستیم به واسطه رایزنی و همفکری های همه جانبه و تولید محتوا، مجله آذر کار شناس به اهداف ارزنده علمی و فرهنگی خود روز به روز نزدیک تر خواهد شد.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است