| امروز یکشنبه 15 تیر 1399

کتابچه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کتابچه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد

  کتابچه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب مورخ1398/12/26 ریاست قوه قضائیه منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

این اقدام برای اولین بار توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و در راستای برنامه ورود به حوزه انتشار کتاب صورت می گیرد.

 ورود کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به حوزه انتشارکتاب، به توسعه دم افزون فعالیت های علمی و فرهنگی منجر خواهد شد.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است