| امروز یکشنبه 4 اسفند 1398

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

اعضای هیات مدیره کانون
علی اکبر بالاگر
رئیس کانون
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیات مدیره کانون
عباس رنجبر
عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر

سیداحمد براری
منشی هیات مدیره
بیشتر

علی اکبر مرسلی
رئیس امور مالی و خزانه دار
بیشتر

صمد دربندی
نائب رئیس کانون
بیشتر

اعضاء علی البدل
مصطفی گلشنی زوارق
عضو علی البدل
بیشتر

سیامک ساعدی
عضو علی البدل
بیشتر

دادستان انتظامی
حسین شعاری نژاد
دادستان انتظامی
بیشتر

بازرسین کانون
محمد نقی سلیمانی
بازرس کانون
بیشتر

اکبر قرارخسروشاهی
بازرس کانون
بیشتر

حراست کانون
یعقوب صبوری
رئیس حراست کانون
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است