| امروز پنجشنبه 8 خرداد 1399

هیئت رئیسه های گروه ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

گروه یک : صنایع و معادن
نورالدین آیرملو
بیشتر

احمد مواساتی
بیشتر

غلامرضا فانی
بیشتر

گروه دو : ارزشیابی اموال منقول
رسول حسینی بقانام
بیشتر

عادل اسمعیل پور کلوجه
بیشتر

غلامحسین تاج احمدی
بیشتر

گروه چهار : امور مالی
محمدحسین قرارخسروشاهی
بیشتر

محمد نقی سلیمانی
بیشتر

منوچهر صدری
بیشتر

گروه پنج : امور وسائط نقلیه
سعید ایمن
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
صمد سالک زمانخانی
بیشتر

حسین آذرفرین
بیشتر

امیرعباس هریسچیان
بیشتر

داود صادقی بالکانلو
بیشتر

فرامرز سرهنگ زاده
بیشتر

گروه هفت : صنعت و فن
مسعود صفرزاده
بیشتر

موسی کاظمی
بیشتر

کریم حبشی
بیشتر

ناصر مدیرشهلا
بیشتر

قاسم شاهکار
بیشتر

گروه هشت : فنون هنری
جواد داداشی
بیشتر

علی اکبر بالاگر
بیشتر

سیروس قمری سرخابی
بیشتر

گروه نه : کشاورزی و منابع طبیعی
بهرام میرشکاری
بیشتر

پرویز اسدی گجن
بیشتر

سیدرضی ناظمی
بیشتر

سعداله اسکندری
بیشتر

محمدرضا حدیثی
بیشتر

گروه یازده : ایمنی و حوادث
حیدرعلی همائی راد
بیشتر

امیر حسین اهرابی زاد
بیشتر

مهران سیدی اسکوئی
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است