| امروز پنجشنبه 8 خرداد 1399

کمیسیون های علمی و فنی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رشته مهندس آب
محمد افزون خیاوی
بیشتر

بیژن سعیدی
بیشتر

باقر خاکپور خسروشاهی
بیشتر

رشته اموال منقول و لوازم خانگی و اداری
رسول حسینی بقانام
بیشتر

غلامحسین تاج احمدی
بیشتر

عبدالحسین حاجی احمدی
بیشتر

رشته تصادفات
حسین رستمی
بیشتر

هوشنگ پژهانفر
بیشتر

سعید پناهی
بیشتر

رشته حسابداری
محمد یارنیا
بیشتر

ابراهیم علیزاده اشرفی
بیشتر

منوچهر صدری
بیشتر

رشته امور ثبتی
مهدی سلطانی
بیشتر

بهمن باباپور کمارعلیا
بیشتر

مصطفی گلشنی زوارق
بیشتر

رشته برق و الکترونیک
حبیب حق لسان
بیشتر

ناصر احساسی
بیشتر

کریم حبشی
بیشتر

رشته دامپروری و دامپزشکی
افشین جوادی
بیشتر

علی منافی
بیشتر

غلامرضا نورسعادت
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است