| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

برای حفظ اعتماد به جامعه کارشناسی از دو اهرم آموزش و نظارت به طور مستمر استفاده می کنیم

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

برای حفظ اعتماد به جامعه کارشناسی از دو اهرم آموزش و نظارت به طور مستمر استفاده می کنیم

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به منظور بررسی مشکلات موجود، انجام همفکری و گسترش همکاری های متقابل با مهندس سید مرتضی نیرومند مدیر عامل شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در این دیدار اظهار داشت: برای حفظ اعتماد به جامعه کارشناسی از دو اهرم آموزش و نظارت به طور مستمر استفاده می کنیم.

وی فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی را در زمینه های مختلف تشریح کرد و افزود: کارشناسان ما در زمینه های مختلف به ارائه خدمات مشغول هستند و در جهت ایجاد رضایت در متقاضیان امور کارشناسی تلاش لازم صورت می گیرد.

دکتر علی اکبر بالاگر هماهنگی سازمان ها با کانون را در موضوع ارجاع کارشناسی لازم دانست و گفت: ارجاع مستقیم امور کارشناسی توسط سازمان ها، مسئولیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی را در عرضه خدمات مطلوب تر افزایش می دهد.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برای ورود به حوزه های مختلف قضایی، حل و فصل مشکلات حقوقی و همگامی با دستگاه دادگستری استان در برقراری عدالت از توانایی های قابل توجه برخوردار است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی از طریق ایجاد فرهنگ مشارکت و هم افزایی از توسعه و رونق بیشتری برخوردار خواهند شد.

مهندس سید مرتضی نیرومند مدیر عامل شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار بر لزوم گسترش ارتباطات و ارجاع مستقیم امور کارشناسی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.

وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه مختلف خود و در مواقع مورد لزوم در دو رشته مهم کشاورزی و راه ساختمان از خدمات کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی استفاده می کند.

مدیر عامل شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: بخش صنعت از حوزه کارشناسی بی نیاز نیست و میزان تعاملات سازمانی ما با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان باید افزایش پیدا کند.

در جریان این دیدار صمیمانه و سازنده که در محل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، مسئولان این شرکت دیدگاه های فنی و تخصصی خود را در زمینه مسایل مختلف اعلام داشتند.

گفتنی است به منظور تعمیم عدالت در امر ارجاع، افزایش ارتباطات دو جانبه و برخورداری از خدمات کارشناسی قرار است بین شرکت شهرک های صنعتی و کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری امضاء و مبادله شود.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است