| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

کارشناسان عزیز و ارجمند در صورت لزوم جهت رفع اشکال در خصوص نحوه ورود به مجمع مجازی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کارشناسان عزیز و ارجمند در صورت لزوم جهت رفع اشکال در خصوص نحوه ورود به مجمع مجازی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند

نظر به اینکه مجمع عمومی نوبت دوم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنج شنبه 27 شهریور ماه از ساعت 18 الی ساعت 21 به طور مجازی برگزار خواهد شد، چنانچه کارشناسان عزیز و ارجمند در نصب برنامه ورود به مجمع مجازی اشکال و ایرادی دارند، می توانند جهت آموزش همه روزه از ساعت 8 الی 13/30 به کانون مراجعه نمایند.

                                                                                                           با احترام

                                                                                                مسئول برگزاری مجمعارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است