| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

کارشناسان عزیز و ارجمند حتماً در روز برگزاری مجازی مجمع عمومی آنلاین باشند

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کارشناسان عزیز و ارجمند حتماً در روز برگزاری مجازی مجمع عمومی آنلاین باشند

 پیرو پیام قبلی یادآوری می گردد مجمع عمومی نوبت دوم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنج شنبه 27 شهریور ماه راس ساعت 18 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

خواهشمند است کارشناسان عزیز و ارجمند از ساعت 18 الی ساعت 18/45 حتماً آنلاین باشند تا مجمع به حد نصاب برسد.

                                                                                                                  با احترام

                                                                                                          مسئول برگزاری مجمعارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است