| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

رئیس امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی: جایگاه سازمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به عنوان یک مشتری در سطح عالی است

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی: جایگاه سازمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به عنوان یک مشتری در سطح عالی است

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: ارزیابی منصفانه و دو جانبه عملکرد ها به صورت پیوسته به کاهش گلایه های موجود و بهبود روند همکاری ها می انجامد

 

 در دیدار دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با عادل غلامی رئیس امور شعب بانک ملی استان روند اجرای تفاهم نامه همکاری و تداوم تعاملات فیمابین مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.