| امروز شنبه 8 آدر 1399

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از کارشناسان پیشکسوت تقدیر کرد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از کارشناسان پیشکسوت تقدیر کرد

اقدامات ارزشی و پسندیده کانون به مناسبت روز کارشناس از نظر اخلاقی و عاطفی بازتاب ویژه داشت و کارشناسان پیشکسوت رضایت خود را از حرکت های هیئت مدیره ابراز داشتند

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به مناسب اول آبان ماه روز کارشناس و به پاس سال ها تلاش در جهت رسیدگی مسئولانه و منصفانه به پرونده ها و حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی مردم از کارشناسان پیشکسوت تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، به مناسب اول آبان روز کارشناس برنامه های متعدد انگیزشی در راستای تجلیل از مقام کارشناسی در سطح استان آذربایجان شرقی به مورد اجرا گذاشته شدند.

اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با انجام برنامه ریزی و تهیه لوح تقدیر و کیک مخصوص و مراجعه حضوری تعدادی از کارشناسان پیشکسوت را مورد تقدیر قرار دادند.

اقدامات ارزشی و پسندیده کانون به مناسبت روز کارشناس به جهت برخورداری از جنبه های ابتکاری از نظر اخلاقی و عاطفی بازتاب ویژه داشت و کارشناسان پیشکسوت رضایت خود را از حرکت های هیئت مدیره ابراز داشتند.

لازم به یاد آوری است اقدام هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در تقدیر از کارشناسان پیشکسوت تاثیر سازنده و روحیه بخش در کارشناسان جدید برای ارائه خدمات صادقانه و مجدانه به متقاضیان امور کارشناسی ایجاد خواهد کرد.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است