| امروز شنبه 8 آدر 1399

کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفتند

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفتند

سقف مبلغ غرامت قابل پرداخت از سوی شرکت سهامی بیمه دانا به کارشناسان و کارکنان کانون در صورت فوت به هر علت حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ریال تعیین شده است

کلیه کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای برنامه گسترش خدمات رفاهی و با هدف ایجاد آرامش بیشتر در محیط فعالیت کارشناسی از طریق انعقاد قرارداد توسط شرکت سهامی بیمه دانا به طور کامل تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، از طریق تکمیل و ارائه "فرم تعیین ذینفع" در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته موضوع ماده 8 قرارداد غرامت در اسرع وقت تعیین و تادیه خواهد شد.

 مطابق ماده 4 قرارداد فیمابین سقف مبلغ غرامت قابل پرداخت از سوی شرکت سهامی بیمه دانا به کارشناسان و کارکنان کانون در صورت فوت به هر علت حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ریال تعیین شده است.

پرداخت کلیه هزینه های مربوط به قرارداد جمعی بیمه عمر و حوادث کارشناسان و کارکنان با شرکت سهامی بیمه دانا توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی صورت می گیرد.

همچنین لازم به توضیح است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف مساعدت و حمایت مبلغ 250/000/000  ریال نیز به خانواده ها بطور بلاعوض در صورت فوت کارشناس پرداخت می کند.

پوشش بیمه عمر و حوادث با توجه به شرایط حاصل از اشاعه ویروس بیماری کرونا و نیز حجم قابل توجه فعالیت های کارشناسی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ایجاد رضایت خواهد کرد.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است