| امروز شنبه 8 آدر 1399

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی خواستار شد: تعیین نفقه مورد مطالبه در پرونده ها پس از جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی خواستار شد: تعیین نفقه مورد مطالبه در پرونده ها پس از جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با ارسال نامه به دکتر خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان تعیین نفقه مورد مطالبه پرونده ها را از طریق جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در نامه دکتر علی اکبر بالاگر آمده است: حسب اعلام کارشناسان رشته نفقه زوجه و اقارب، اغلب دادگاه های خانواده و شوراهای حل اختلاف بدون ارجاع به کارشناسی اقدام به تعیین نفقه مورد مطالبه می نمایند.

در این نامه اضافه شده است: نظر به تخصصی بودن تعیین نفقه و وجود کارشناسان کافی در رشته مذکور در استان آذربایجا نشرقی، استدعا دارد دستور فرمائید کلیه دادگاه های خانواده و شوراهای حل اختلاف مربوطه در استان، پس از جلب نظر کارشناسان دادگستری، نسبت به تعیین نفقه مورد مطالبه در پرونده ها اقدام نمایند.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است