| امروز شنبه 8 آدر 1399

فرم های کمیسیون ماده 13 شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

فرم های کمیسیون ماده 13 شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 از کلیه قبولین آزمون شفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهشمند است، پس از واریز مبلغ 1500000 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) به شماره حساب 0218734841004 بنام شورای عالی کارشناسان نزد بانک ملی، با همراه داشتن اصل فیش واریزی و فرم های 13 برگی مشخصات فردی تکمیل شده که در سایت کانون قابل دسترسی می باشد، به امور اداری مراجعه فرمایند.

بعد از تاریخ اعلامی از طریق پیامک ارسالی هیچ گونه مدرکی تحویل گرفته نخواهد شد.

برای دریافت فرم 13 برگی کمیسیون ماده 13 اینجا کلیک نمائید.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است