| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

مشکلات مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بررسی شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مشکلات مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بررسی شد

   دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف گسترش همکاری های فیمابین با مهندس وحید کردستانی معاون مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در این دیدار تعاملی و تفاهم آمیز، مشکلات مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری استان، راه های بهبود خدمات و نیز تسریع در انجام امور بررسی شد.

در این دیدار عنوان شد که دقت و حساسیت در جذب منابع انسانی، ایجاد سیستم های آموزشی و آگاهی بخشی و نیز تدوین نقشه راه مورد لزوم در جهت کاهش بوروکراسی و سیاست های مالیاتی شیشه ای و تعاملی به پرداخت به موقع مالیات می انجامد.

همچنین در این دیدار مطرح شد که از یک طرف موضوع فرار مالیاتی برای فرآیند توسعه یک کشور تهدید محسوب می شود و از طرف دیگر مردم نیز باید اثرات و ارزش پرداخت مالیات را در زمینه های مختلف به خوبی لمس نمایند.

در این دیدار کردستانی معاون مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کرد که در جهت رفع مشکلات مالیاتی موجود اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی حداکثر مساعدت ممکن صورت خواهد گرفت.

 



ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است