| امروز یکشنبه 6 مهر 1399

پیام نوروزی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

پیام نوروزی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

عید فرخنده نوروز و حلول سال نو را  شادباش گفته و برای کلیه کارشناسان و عزیزان آنان سالی پربرکت و سرشار از موفقیت و کامیابی آرزو می کنم.

  قدر مسلم در سال 1399 فرصت های طلایی برای خانواده بزرگ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در جهت هم آوایی با دستگاه محترم دادگستری استان اعم از مسئولان، قضات، دیگر همکاران قضایی و جامعه بزرگ حقوقی  و ارائه خدمت، تعمیم عدالت و جلب رضایت بیشتر مردم فراهم خواهد شد.

اطمینان دارد که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به عنوان بزرگ ترین و تخصصی ترین بدنه کارشناسی شمال غرب کشور با تاکید بر چهار مولفه شفافیت برنامه ها، عدالت در اجرای کار، ایجاد درآمد و بهبود امور رفاهی و همچنین با مشارکت، همفکری و هم افزایی کارشناسان دلسوز و فرهیخته به توفیقات مورد انتظار دست خواهد یافت.

 

                                                                دکتر علی اکبر بالاگر

                                    رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقیارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است