| امروز جمعه 17 مرداد 1399

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: اساس پرداخت هزینه های کارشناسی تعرفه های مصوب قوه قضائیه است

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: اساس پرداخت هزینه های کارشناسی تعرفه های مصوب قوه قضائیه است

 

کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و هر کدامیک از آنها در قبال نظریات کارشناسی خود مسئول هستند

 

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تفاهم نامه همکاری با مهندس ابوالقاسم سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در این دیدار به چگونگی تعیین هزینه های کارشناسی اشاره کرد و گفت: اساس پرداخت هزینه های کارشناسی تعرفه های مصوب قوه قضائیه است.

وی تداوم همکاری را مستلزم اجرای تفاهم نامه دانست و افزود: اجرای کامل مفاد تفاهم نامه بسترهای مناسب را برای تداوم ارائه خدمات متنوع کارشناسی و حل و فصل مشکلات حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی فراهم می کند.

مسئول جامعه کارشناسی استان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: پیگیری چگونگی روند انجام فعالیت های کارشناسی بخشی از وظایف ماست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در قبال کارشناسان خود از هر لحاظ پاسخگوست.

وی افزود: مطابق قانون وبرابر درخواست صریح و تاکید نهاد های اجرایی استان آذربایجان شرقی باید کلیه امور کارشناسی استان به کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی ارجاع شود و ما نیز خود را موظف می دانیم که بر نحوه عملکرد کارشناسان کنترل و نظارت اعمال کنیم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و هر کدامیک از آنها در قبال نظریات کارشناسی خود مسئول هستند.

 مهندس سلطانی مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار به اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد و گفت: اجرای بسیاری از پروژه های اداره راه و شهرسازی بدون اخذ نظریه کارشناسی امکان پذیر نیست.

وی در عین حال رفع ابهام در خصوص نحوه تعیین قیمت های کارشناسی را مهم دانست و افزود: یکی از چالش های مهم برای ما رفع ابهام در خصوص نحوه تعیین قیمت های کارشناسی است و لازم است در این زمینه شفاف سازی مورد لزوم صورت بگیرد.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: از طریق افزایش تعاملات فیمابین و انجام رایزنی، شرایط مطلوب جهت اجرای کامل تفاهم نامه و استمرار همکاری در زمینه های مختلف فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است در این دیدار مهم و تعیین کننده که در محل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ترتیب یافته بود، برخی از مسئولان کانون و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز دیدگاه های خود را در مورد موضوع جلسه مطرح ساختند.

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است