| امروز جمعه 17 مرداد 1399

کارشناسان کشیک

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

لیست کارشناسان کشیک تا تاریخ 1399/06/31

نام 
نام خانوادگی 
تاریخ 

پرویز طاهری مراغه


دوشنبه 1399/02/01

علی تیزدست آذر


دوشنبه 1399/02/01

حمید شهباززاده قدیم


سه شنبه 1399/02/02

محمود بهمنی اصل


سه شنبه 1399/02/02

کاظم قدیمیان اصل


چهارشنبه 1399/02/03

بابک آرمان منش


چهارشنبه 1399/02/03

علی ابراهیمی بهنام


پنجشنبه 1399/02/04

جهان زاهدی فر


پنجشنبه 1399/02/04

فیروز فرزانه ممتاز


شنبه 1399/02/06

داود صادقی بالکانلو


شنبه 1399/02/06

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است