| امروز پنجشنبه 8 خرداد 1399

هیئت تحریریه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

  اعضای هیئت تحریریه مجله آذر کارشناس:

  1. دکتر علی اکبر بالاگر
  2. دکتر صمد دربندی
  3. مهندس فرزام مومنی
  4. مهندس غلامرضا سید حسنی
  5. مهندس منوچهر شجاعی
  6. مهندس داود سلطانی
  7. دکتر سیامک زاد کریم
  8. دکتر محمد نوبری نیا
  9. بهروز ساربان تاج احمدی
کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است