| امروز یکشنبه 26 مرداد 1399

هیئت رئیسه های گروه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

 

گروه 1 آب و معادن

غلامرضا فانی

احمد مواساتی

آیرملو

گروه 2 اموال منقول

غلامحسین تاج احمدی

عادل اسماعیل پور

رسول حسینی بقانام

گروه 4 امور مالی

منوچهر صدری

محمد نقی سلیمانی

محمد حسین قرار خسروشاهی

گروه 5

سعید ایمن

گروه 6 راه و ساختمان

صمد سالک

فرامرز سرهنگ زاده

داود صادقی بالکانلو

امیر عباس هریسچیان

حسین آذر فرین

گروه 7 صنعت و فن

قاسم شاهکار

ناصر مدیر شهلا

کریم حبشی

موسی کاظمی

مسعود صفرزاده

گروه 8 فنون هنری

سیروس قمری

علی اکبر بالاگر

جواد داداشی

گروه 9 کشاورزی

محمد رضا حدیثی

سعداله اسکندری

سید رضی ناظمی

پرویز اسدی

بهرام میر شکاری

گروه 11حوادث ناشی از کار

قای مهران سیدی اسکوئی

آقای امیر حسین اهرابی زاد

آقای حیدر علی همائی راد

 

 

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است