| امروز یکشنبه 7 آدر 1400

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1400 تمدید شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1400 تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به مدت یک هفته تمدید شد.

متقاضیان جهت ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1400 تا پایان ساعت 24 روز سه شنبه 1400/09/02 فرصت خواهند داشت.

توضیح اینکه فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا روز سه شنبه 1400/08/25 تعیین شده بود. ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است