| امروز یکشنبه 7 آدر 1400

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی دوره آموزشی افراز را برگزار کرد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی دوره آموزشی افراز را برگزار کرد

برابر اعلام مهندس رحمان صفری رئیس آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، مراحل دوم و سوم دوره آموزشی افراز نیز متعاقباً برگزار خواهد شد

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف افزایش اطلاعات و مهارت کارشناسان خود دوره آموزشی افراز را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در مرحله اول دوره آموزشی افراز 25 نفر از کارشناسان رشته راه و ساختمان حضور داشتند.

سرفصل مطالب مطرح شده در دوره آموزشی افراز عبارت بودند از:

 * تعریف افراز، تفکیک، تقسیم.

* مفهوم املاک مجهول المالک از منظر حقوق مدنی و ثبتی.

* تفاوت افراز و تفکیک.

* افراز و مراحل مختلف آن.

* تشریح ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری.

* شرایط تجمیع.

* انواع مرجع برای افراز.

* صلاحیت مراجع افراز ثبتی و مرجع قضایی.

* نحوه افراز در ادارات ثبت و دادگاه.

* نحوه رسیدگی به اعتراضات افراز.

* و سایر مطالب مرتبط با افراز.

گفتنی است برابر اعلام مهندس رحمان صفری رئیس آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، مراحل دوم و سوم دوره آموزشی افراز نیز متعاقباً برگزار خواهد شد.

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است