| امروز شنبه 10 آبان 1399

مدیران کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس حراست
یعقوب صبوری
1
بیشتر

رئیس روابط عمومی
بهروز ساربان تاج احمدی
2
بیشتر

رئیس امور اداری
سونیا صادقی
3
بیشتر

رئیس امور حسابداری
مهری رضائی
بیشتر

رئیس دفتر ریاست
سعید صادق ترکی
بیشتر

مسئول دفتر دادگاه و دادسرای انتظامی
مجتبی بریری
بیشتر

رئیس انفورماتیک
سمیه حسن پور
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است