| امروز جمعه 17 مرداد 1399

شرایط بیمه نامه عمر و حوادث کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1399 اعلام شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

شرایط بیمه نامه عمر و حوادث کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1399 اعلام شد

شرایط بیمه نامه گروهی عمر و حوادث کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1399 اعلام شد.

داشتن بیمه نامه عمر کارشناسان منافاتی با این بیمه نامه نداشته و در صورت فوت مجموع سرمایه دو بیمه نامه توسط بیمه گران پرداخت خواهد شد.

گفتنی است با توجه به شیوع بیماری کرونا و تبعات احتمالی مربوطه، تحصیل این بیمه نامه برای یکایک کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اجتناب ناپذیر است.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است