| امروز یکشنبه 10 فروردین 1399

صلاحیت ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

 

۱-۱

شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال آهن و فولاد و چدن بشکل شمش و غیره

 

۱-۲

شناخت و تشخیص فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات غیر آهنی غیر گرانبها بشکل شمش غیره.

۱-۳

شناخت و تشخیص فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات کمیاب و گرانبها

۱-۴

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات ریخته گری فلزی و قالبها

بررسی و اظهار نظر ذوب فلزات تولید قطعات از طریق روشهای مختلف ریخته گری-ساختمان قالبها و مدلها و انتخاب افزودنیها.

۱-۵

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات آهنگری و نورد

بررسی و اظهار نظر در مورد قطعات ساخته شده از طریق آهنگری ، نورد ، حدیده کاری ، کشش ، پرسکاری و تراشکاری

۱-۶

تشخیص و ارزیابی روشهای عملیات حرارتی و پوشش دهی و فرم دهی فلزات

بررسی و اظهار نظر انجام عملیات پوشش دهی و حرارتی بر روی قطعات فلزی بمنظور اصلاح مشخصات فنی آنها

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی ، متالورژی ، مربوط به جوشکاری و لحیم کاری

اتصال قطعات فلزی و یکدیگر از طریق جوشکاری و لحیم کاری ، بررسی محلهای تحت تاثیر حرارت و عیوب مروبطه و انتخاب الکترودها

۱-۸

تشخیص متالورژی پودر و ایمپلنت

بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه مواد اولیه و شکل دهی قطعات با استفاده از پودر فلزات

۱-۹

تشخیص و ارزیابی استحصال فروآلیاژ-آمیژانها و افزودنی ها

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه و استحصال فروآلیاژها

۱-۱۰

تشخیص و ارزیابی انواع خسارتها به فلزات و خوردگی فلزات

بررسی علل بوجود آمدن خسارت و خوردگی در فلزات و راههای جلوگیری از آن

۱-۱۱

تشخیص و ارزیابی نانو ماتریال پایه فلز ، و انواع ماتریال های فلزی ترکیبی

بررسی و اظهار نظر و ارزیابی مواد نانو پایه فلزی بر اساس دانش فنی و قوانین موجود جهانی

۱-۱۲

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

بررسی در مورد اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران در ارتباط تولید و شکل دهی و فرم دهی انواع فلزات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی انواع سرامیک های ساختمانی

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۲

تشخیص و ارزیابی قطعات چینی و سفید آلات

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۳

تشخیص و ارزیابی محصولات سیمان ، گچ و مواد سرامیکی مستعد گیرس

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه و محصول و طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه .

۱-۴

تشخیص و ارزیابی مواد نسوز

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط به مواد نسوز

۱-۵

تشخیص و ارزیابی مواد و قطعات سرامیکی پیشرفته و نانو

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه

۱-۶

رسیدگی به اختلافا کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد اختلاف بر اساس مقررات مربوط ایران

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

امور مربوط به اکتشاف معادن

۱-۱ اکتشاف زمین شناسی معادن
۱-۲ اکتشاف ژئو شیمی معادن
۱-۳ اکتشلف ژئوفیزیک معادن

۱-۲

بهره برداری معادن روباز

۱-۱ استخراج معادن روباز
۱-۲ ایمنی معادن روباز
۱-۳ طراحی و اجراء معادن روباز

۱-۳

بهره برداری معادن زیرزمینی

۱-۱ استخراج معادن زیرزمینی
۱-۲ ایمنی معادن زیرزمینی
۱-۳ طراحی و اجراء معادن زیرزمینی

۱-۴

کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی

طراحی فرآیند کانه آرائی و مواد فلزی و غیرفلزی و بهره برداری

۱-۵

بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن

۱-۱ ارزیابی معادن روباز
۱-۲ ارزیابی معادن زیرزمینی
۱-۳ ارزیابی و برآورد خسارت در معادن

۱-۶

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

۱- تعیین اجاره بها و اجرت المثل
۲- رسیدگی به حوادث و سوانح در معادن (تعیین میزان خسارت)
۳- تعیین حق امتیاز مجوزهای اعطائی در معادن

۱-۷

رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف و دعوای کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران معدنی

*

امور مربوط به اکتشاف معادن روباز

 

*

امور مربوط به استخراج معادن روباز

 

*

امور اکتشافات معدنی زیرزمینی

 

*

امور بهره برداری معادن زیرزمینی

 

*

امور معادن

 

*

استخراج معادن روباز

 

*

کارشناس معدن و زمین شناسی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها

اندازه گیری حقابه ها و اجرت المثل منابع آب و برآورد حقوق مترتب بر آن

۱-۲

تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف

برآورد هزینه استحصال و انتقال آب با توجه به ارزش و اعتبار تاسیسات و تجهیزات ، مدیریت نگهداری و بهره برداری

۱-۳

بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی ، زیرزمینی و فاضلابها شامل(چاه ، چشمه ،قنات ، پساب و فاضلاب)

مطالعه رفتار سنجی منابع آب در رابطه با حریم و موقعیت قنوات ، چاهها ، چشمه ها ، نهرها ، زه آبها ، مردابها ، ماندابها ، دریاچه ها و فاضلابها

۱-۴

ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب

بررسی عملکرد منابع آب و فاضلاب بر اساس داده های حاصله در مقایسه با استاندارد های متداول

۱-۵

بررسی شبکه های آبیای تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه

بررسی سیستمهای اجرائی آبیاری تحت فشار با توجه به نقشه های تنظیمی و داده های اقلیمی وشیمی آب و نیز پراکنش شبکه انهار سنتی آبرسان

۱-۶

علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن

رسیدگی به حوادث قهری و ایجادی و حوادث مترتب بر آن ضمن برآورد ضرر و زیان حاصله

۱-۷

تشخیص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآیند آن

بررسی فرآیند نشست و نفوذ آب و فاضلاب و اثرات جانبی آن بر محیط اطراف

۱-۸

بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست

سنجش تاثیر انواع آلاینده های منابع آب ضمن استناد به استانداردهای متداول و روش های بهینه سازی.

۱-۹

تشخیص و تعیین قدمت آثار آب در اراضی

بررسی توپوگرافی و ساختار زمین ، پست آب یا بلند آب بودن آن ، شناخت منابع آبرسان در گذشته و حال ، روند نوسان آب در دراز مدت و تاثیر آن بر شرب زمین ضمن استفاده از نقشه های ماهواره ای و سوابق محلی

۱-۱۰

رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوط

تجزیه و تحلیل عملیات اجرائی بر اساس اجزاء طرح ، نقشه ها و نمودارهای مربوط با توجه به محتوای قرارداد تنظیمی ضمن توجه به مواد و مصالح کاربردی

۱-۱۱

علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ، ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشکستی و آب بریدگی

بررسی علل حاصل از تاثیر سوء آب و ریزش خاک ، بریدگی و گسلش لایه ها ، نفوذ پذیری و تراکم خاک یا فشار و رانش و رانش آن

۱-۱۲

تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس

شناخت موقعیت بستر و حریم و تغییرات سنواتی آن در رودخانه ها ، انهار و مسیلها ، سواحل دریاها ، دریاچه ها ، تالابها و مردابها بلحاظ تصرفات و یا تاثیر استخراج و برداشت مواد بر پایداری زمین

۱-۱۳

تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان و پیامدهای حاصل از آنبر منابع آب

بررسی نتایج حاصل از ایجاد سدها و آبگیرها و نیز حفاری تونلها و آبراهه های سطحی و زیر زمینی بر سازندهای زمینشناسی و منابع آب و خاک اطراف

۱-۱۴ تخصص های ویژه

بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک ، ژئوشیمی و ژئوتکنیک ، حفاری و چاه پیمائی ، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب

تشخیص ارزش کابری نتایج مربوط به بررسیهای ، زمین فیزیک ، زمین شناسی ، حفاری و سونداژهای پایه ، ویدئومتری و تراسورهای رنگی و ایزوتوپی

*

امور منابع آب زیرزمینی ( چاه ، چشمه ، قنات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لوازم خانگی

وسائل و اشیاء و اثاثیه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشوئی بجز فرش های نفیس

۱-۲

ارزیابی لوازم اداری

وسایل اداری میز و صندلی و مبلمان و منصوبات و تجهیزات اداری و لوازم جانبی

۱-۳

تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

محاسبه اجرت المثل لوازم خانگی و اداری بر حسب سالهای استفاده و فرسودگی اجناس

۱-۴

تعیین اجرت المثل جهیزیه

محاسبه اجرت المثل جهیزیه

۱-۵

تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

صورت برداری از ماترک متوفی و لوازم خانگی و اداری

۱-۶

تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

خسارت وارده در اثر آتش سوزی ، سرقت ، تخریب و غیره

*

ارزیابی اموال خانگی و اثاثیه و مبل و سایر احتیاجات عمومی و تعیین میزان خسارت وارده در حوادث آتش سوزی و سیل

 

*

فرش و ارزیابی رشته تلفن ها

 

*

ارزیابی طلاجات، نقره، سکه و مخصوصا در تشخیص عیار آنها

 

*

کسوه و نفقه

 

*

اموال منقول

 

*

ارزیابی فرش

 

*

عکاسی

 

*

تعیین خسارت محموله کالای تجاری و اموال بیمه شده

 

*

اموال منقول ( به استثنای فرش و اشیا عتیقه و قیمتی و زر و جواهرات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش آب شده

ارزیابی طلاهای ساخته شده بدون نگین و یا شمش طلا با هر عیار غیر از (طلای هنری)(با استثناء عتیقه جات و احجار کریمه)

۱-۲

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

ارزیابی انواع جواهرات با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان ریزه و یا نگین های نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۱-۳

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها

ارزیابی انواع جواهرات پیاده و یا با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان تخمه ای و یا نگین های رنگی گرانبها (مانند زمرد و یاقوت قرمز)(باستثناء عتیقه جات)

۱-۴

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهرنشان

ارزیابی انواع جواهر و ساعت های گرانبها و قطعات هنری ساخته شده از طلا یا پلاتین و یا نقره همراه با نگین های گرانبها و نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۲-۱

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های معمولی غیر طلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با بهای متعارف برای مصرف عمه مردم

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های گرانبها غیرطلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با ساخت کارخانه های معروف و ساعت های قدیمی مچی یا بغلی و یا دیواری غیر از ساعت های طلا و یا جواهر نشان که مروبط به رشته طلا و جواهرات است

۲-۱

شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره و نقره خام

ارزیابی شمش نقره و یا قرص و یا گوارسبه یا ظروف یا زیور آلات نقره ساخته شده با هر عیار (باستثناء عتیقه جات)

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری

ارزیابی انواع نقره اعم و از قدیم یا جدید و زیور آلات و ظروف و ساعت نقره و کارهای هنری با نگین های نیمه بها مانند عتیق و فیروزه و مشابه آن (بااستثناء عتیقه جات)

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیاب گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دست باف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۱.

شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دستباف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۲

شناخت و ارزیابی خسارت ناشی از آب دیدگی و تخریب فرش دست باف

برآورد خسارت آسیب دیدگی ناشی از ترکیدگی لوله های آب در منازل و یا از طریق تخریب و زیر آوار ماندن فرش - تخریب بوسیله اشخاص به هر نوع - آسیب دیدگی بر اثر شستشوی فرش در قالیشوئی

۱-۳

شناخت و ارزیابی خسارت وارده به فرش های دست باف بیمه شده در حین حمل

برآورد خسارت فرش های بیمه شده صادراتی که در حین حمل به کشور مقصد دچار آتش سوزی یا هر گونه تخریب شده که شرکت های بیمه یا شرکت های حمل و نقل موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به فرش می باشند با توجه قرادادهای منعقده

۱-۴

ارزیابی و برآورد قیمت فرش های دست باف که قابل رویت نیستند

برآورد قیمت فرش های مسروقه که امکان رویت فرش ها میسر نمباشدو هرگونه فرشی که نیاز به قیمت گذاری داشته باشد و رویت ان امکان پذیر نباشد .

۱-۵

شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه های گمرکی فرش های دست باف صادراتی

بررسی دعاوی و اختلاف بین تجار در خصوص فرش های صاد شده به خارج از کشور با توجه به اظهار نامه های گمرکی و اظهار نظر در خصوص قیمت های خریداری شده اینگونه فرش های دست باف

۱-۶

شناخت و ارزیابی فرش های هنری - موزه ای و قدیمی

ارزیابی انواع فرش های هنری و موزه های و قدیمی

۱-۷

رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده

کارشناسی در دعاوی بین سفارش گیرنده بافت فرش (پیمانکار) و کارفرما اعم از داخل یا خارج از کشور با توجه به قرارداد منعقده و زمان سفارش و تعهدات صندوق ضمانت صادرات در صورت بیمه بودن سفارش

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی

ارزیابی انواع گوشت (قرمز و سفید) ، آبزیان ، طیور ، تخم مرغ (خام و فرایند شده ) و فرآورده های آنها

۱-۲

تشخیص و ارزیابی شیر و فرآورده های آن

ارزیابی انواع شیر (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها : پنیر ، ماست ، خامه ، کره ، کشک ، بستنی ، دوغ ، آب پنیر ، شیر خشک - غذای کودک

۱-۳

تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار

ارزیابی انواع غلات ، آرد ، بلغور ، انواع نان ، شیرینی ، بیسکوئیت ، کیک ، کلوچه ، رشته ، ماکارونی ، نشاسته ، گلوتن ، انواع خشک شده میوه ها ، مغزه ها و دانه های حبوبات (خام و بوداده)

۱-۴

تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها و آشامیدنی ها

ارزیابی سبزیها و میوه ها (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها-آب میوه ها و سبزیها ، کنسانتره ها (ساده و مخلوط ، پودر و منجمد)آبهای آشامیدنی ، یخ ، نوشابه های گازدار و بدون گاز ، چای ، قهوه ، نسکافه ، شربتها و غیره.

۱-۵

تشخیص و ارزیابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها

ارزیابی روغنها و چربیها نباتی خام و تصفیه شده مایع و جامد ، روغنهای حیوانی ، مارگارین ، دانه ها و میوه های روغنی ، کنجاله ها- انواع افزودنی ها - انواع ادویه ها- نمک ها - چاشنی ها - سس ها و غیره

۱-۶

تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی

ارزیابی قند ، شکر ، عسل ، گلوکز و سایر شیرین کنند های طبیعی ف ملاس - فرآورده های قنادی ، کاکائو و شکلات

۱-۷

بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذائی

ارزیابی و تعیین روش تهیه و فرآیندهای مختلف غذائی

۱-۸

بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل های غذائی

ارزیابی مواد اولیه ،نوع و مقدار مواد متشکله ، میزان مصرف غذا-تعیین اندازه مصرف و مقایسه آن با (RDA) و (DRI) در تهیه، پخت و توزیع مواد غذائی (تغذیه گروهی) مکمل های غذایی(ویتامین ،مواد معدنی و سایر ریز مغزیها)

*

صنایع غذائی ( مواد غذائی )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی ، بهداشتی ، آرایشی

بررسی و ارزیابی و اظهار نظر و قیمت گذاری مواد اولیه داروسازی - آرایشی - بهداشتی و دارو های گیاهی

۲

بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی وبهداشتی

تعییم قیمت و ارزیابی و اظهار نظر در مورد اقلام موجود در داروخانه ها ، مراکز توزیع و نگهداری دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی

۳

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اعتیاد آور و تشخیص مسمومیتهای داروئی

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد مواد مخدر و اعتیاد آور و سم شناسی داروئی و تشخیص خواص و اثرات داروها

۴

بررسی و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد فرآورده های بیولوژیک واکسن ها ، سرم ها ، محصولات حاصل از تخمیر ، داروهای هموپاتی

۵

تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه ها

بررسی قیمت گذاری ، تعیین ارزش و اظهار نظر در امور داروخانه ها و محل نگهداری دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی و تعیین ارزش پروانه ها

۶

رسیدگی به امرو فنی و تخصصی داروخانه ها

رسیدگی به اختلافات فی مابین صاحبان داروخانه ها و مدیران فنی داروخانه ها و بهداشت و ضوابط و مقررات داروخانه داری

*

تجزیه مواد غذایی و آشامیدنی و امور داروئی و آرایشی، علوم آزمایشگاهی و بالینی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری داخلی

۱-۲

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و واردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۳

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات بین المللی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و وراردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۴

رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی

به شرح عنوان صلاحیت

۱-۵

رسیدگی به اختلافات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، بهره برداری ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا کلید در دست و نظایر آنها

به شرح عنوان صلاحیت

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه آتش سوزی و طخرهای تبعی شامل سیل و زلزله و طوفان و ... و نیز مسوولیتهای مترتب بر آن

۱-۲

بیمه های باربری

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه باربری دریایی زمینی ، و هوائی و موولیت متصدیان حمل کالا زیان همگانی و امور مرتبط دیگر

۱-۳

بیمه های اتومبیل

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه و بیمه مسوولیت انواع خودرو ، تعهدات بیمه گر در مورد زیانهای مالی و جانی وارد به سرنشین خودرو یا اشخاص ثابت

۱-۴

بیمه های مهندسی ، کشتی ، هواپیما

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری ، تمام خطر نصب ، شکست ماشین و مسوولیت های مترتب بر آنها و بیمه های بدنه و مسوولیت کشتی و هواپیما

۱-۵

بیمه های مسوولیتهای حرف مختلف

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه های مسوولیت مستقل از قبیل مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران ، مسوولیت های حرفه ای پزشکان ، مهندسین و کارشناسان ، وکلا و حسابداران و حسابرسان و بیمه موجودی صندوق و دیگر

۱-۶

بیمه های عمر و حوادث و درمان

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه های عمر و پس انداز و حوادث و بیماری و بیمه های تامین اجتماعی ، اعم از بیمه های انفرادی یا گروهی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تعیین نفقه زوجه و اقارب

شامل هزینه های متعارف زندگی زوجه با لحاظ شئونات و هزینه متعارف زندگی اقارب در حد استطاعت مالی منفق به نحوی که خود در عسرت قرار نگیرد

۱-۲

تعیین مهرالمثل و مهر المتعه

مبلغی که در صورت عدم تعیین مهریه در هنگاه عقد با لحاظط اماثل و اقارن زوجه بعنوان مهریه زوجه تعیین میشود .

۱-۳

تعیین اجرت المثل زوجه

مبلغی بابت خدماتی که زن در طول زندگی مشترک زناشوئی بدون قصد تبرع در منزل شوهر خود انجام داده است

۱-۴

تعیین ارش البکاره

مبلغی که در صورت ازاله بکارت دوشیزه با ارتکاب جرم تعیین می شود و مرتکب ملزم به پرداخت آن است

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

رسیدگی به چگونگی نگهداری حسابها و عملکرد واحدهای مذکور از جهت تشخیص در آمد و هزینه ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و یا اهداف و برنامه های پیش بینی شده اشخاص حقیقی

۱-۲

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

رسیدگی به نحوه نگهداری حسابها و عملکرد مالی موسسات و نهادهای مذکور با توجه به اساسنامه ، اهداف و مصوبات مجامع آنها در چارچوب مقررات مربوط به دریافت ها ، پرداخت ها ، در آمد ها و هزینه های این نهادها می باشد.

۱-۳

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

رسیدگی به عملکرد بودجه پیشنهادی ، بودجه مصوب ، تخصیص اعتبارات و تطبیق بودجه با اعتبارات مصرفی و قوانین و مقررات مربوط به آنها

۱-۴

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

رسیدگی به صورتهای مالی سالانه شامل قیمت تمام شده محصولات تولیدی ، ترازنامه ، سود و زیان با توجه به عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی مورد نظر و با نظر گرفتن مقررات و مصوبات موضوعه در واحدهای صنعتی یا تولیدی مربوط و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی.

۱-۵

حسابرسی امور مالیاتی

رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی ، مالیات ابرازی و منشاء محاسبات مالیاتی مربوط به امور موسسات خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی و صنعتی و سایر موسسات مشمول مالیات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

۱-۶

حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

رسیدگی به صورتهای مالی شامل ترازنامه ، سود و زیان آور و سایر امور مالی این موسسات با توجه به اساسنامه ، مصوبات مجامع و هیئت مدیره با درنظر گرفتن مقررات مربوط به آنها

۱-۷

حسابرسی امور بورس

تطبیق مقرات سازمان بورس و شرکت بورس با موضوع و پذیرش شرکتها و مکانیزم خرید و فروش و مطابقت با مقررات مالی ، مالیاتی ، تجاری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۱-۸

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور بازرگانی و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوط به منظور ارزیابی سهام

۱-۹

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور تولیدی (فرآیندهای تولید) و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی سهام مذکور

۱-۱۰

ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف بانکی ، مالیاتی ، تجاری و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی مذکور

*

حسابداری و حسابرسی

 

*

حسابداری و حسابرسی موسسات حقیقی و حقوقی و بانکداری و امور ارزی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-

بررسی اختلافات ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری

 

۲-

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور

 

۳-

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن .

 

۱-۱

بررسی رعایت نسبتهای لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به اختلافات پیش آمده به علت خدماتی که بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات میبایت ارایه نمایند .

۱-۲

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور .

رسیدگی به حساب سپرده های قرض الحسنه و نحوه تخصیص آن و اطمینان از صحت مقایسه سهم جایزه حسابهای مذکور و کفایت ذخایر لازم .

۱-۳

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن

رسیدگی به قراردادهای نسهیلات ، محاسبات سهم سود ، رعایت شرایط قرارداد و اخذ تضمین ها ، وثایق و تضمین وثایق مازاد

۱-۴

بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به نسبت های تخصیص منابع شامل سهم تخصیصی به دارایی های ثابت ، سرمایه گذاری ها ، نسهیلات ، عقود معین و نیز کفایت ذخایر و نسبت کفایت سرمایه

۱-۵

بررسی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات

اظهار نظر در مورد رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات ، تعیین نرخ سود با توجه به شرایط اعتباری وثایق مشتری ، تعیین ظریفیت استقراض ، ریسک سنجی و پیشنهاد روش های انتقال ، کاهش مدیریت ریسک

۱-۶

بررسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس

بررسی رعایت مقررات صدور اوراق بهادر در بورس و صحت و درستی اطلاعات ارائه شده توسط ناشر ، متعهد پذیره نویس ، بازار گردان و دیگر ارکان انتشار اظهار نظر در مورد اختلافات فی مابین

۱-۷

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس مختلف

رسیدگی به رعایت مقررات مربوط به انجام معاملات سرمایه گذاری ، رعیت قراردادهای سبدگردانی ، رعایت شرایط امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ، اظهار نظر در خصوص عملکرد صندوق سرمایه گذاری مدیران سرمایه گذاری

۱-۸

بررسی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس

رسیدگی به رعایت مقررات و ضوابط توسط بورس ها ( اوراق بهادر ، کالا ، انرژی و فرابوری ایران ) ، کارگزاران ، ناشران ، عرضه کنندگان کالا و انرژی

۱-۹

بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری

رسیدگی به حساب سپرده های سرمایه گذاری ، سود علی الحساب پرداختی و تعیین سود قطعی و نیز حق الوکاله بانکها و موسسات اعتباری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی خدمات حمل و نقل دریائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی دریائی ناشی از قراردادها ،اسناد ، قوانین و مقررات رویه ها و عرف بین المللی خمل و نقل دریائی

۱-۲

بررسی خدمات حمل و نقل هوائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عموامل حمل و نقل بین المللی هوائی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل هوائی

۱-۳

بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی جاده ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل جاده ای

۱-۴

بررسی خدمات حمل و نقل ریلی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی ریلی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل ریلی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

 

۲

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

 

۳

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

 

۴

ارزیابی وسائل نقلیه موتوری زمینی

 

۵

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

 

۱

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

صلاحیت مهندسین مکانیک

۲

تعیین خسارت تعمیرگاهی

 

۳

اجرت المثل و اجاره بهاء

 

*

تعیین میزان خسارت ماشین های سنگین

 

*

ارزیابی و مکانیکی ماشین آلات کشاورزی

 

*

ارزیابی خسارت وارده بر وسائط نقلیه موتوری و ارزیابی ماشین آلات صنعتی کارخانجات

 

*

تشخیص اصالت خودرو

 

*

شماره موتور شاسی

 

*

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

 

*

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی سبک و سنگین

 

*

تعیین نوع خسارت

 

*

رسیدگی به تصادفات رانندگی

 

۱-۱

رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه

۱- نمره منفی تخلفات در جهت ابطال گواهینامه
۲- تطبیق زمان ، مکان ، نوع وسیله نقلیه با نوع تخلف .
۳- بررسی صحت اخطاریه و برگ جریمه .

۱-۲

رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری (احراز مالکیت - احراز اصالت - تغییر وضعیت - تغییر کاربری)

۱- صحت جریان اولیه شماره گذاری در خصوص اتومبیلهای دوقلو و سه قلو
۲- تغییر وضعیت وسایل نقلیه .
۳- تغییر کاربری وسایل نقلیه .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن

 

۱-۲

ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن

 

۱-۳

بررسی سوانح ریلی

برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه جاده های ، اشخاص در حریم راه آهن و ایستگاهها و برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه ریلی ، فرار قطار و خروج قطار و وسائط نقلیه ریلی از خط .

۱-۴

رسیدگی به ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

ارزیابی خسارت وارده به خطوط ریلی و پل ، بالاست ، تراورس ، ریل ، سوزت و متعلقات ریل و بررسی معایب آنها .

۱-۵

رسیدگی به ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

شامل کنترلهای محلی و از راه دور

۱-۶

رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

 

۱-۷

رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط .

رسیدگی به اختلافات دعاوی کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۲

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۳

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۴

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۵

رسیدگی به خسارت وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

بررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۶

رسیدگی به خسارات وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۷

بررسی ساخت شناور و تعیین خسارت ناشی از نقص موجود در طراحی

بررسی و اظهار نظر در مورد ساختمان کشتی و سکوهای شناور ، فانوسها و فارهای دریایی و همچین اظهار نظر به علل خسارت وارده به آنها و تعیین مقصر و برآورد علل و دلایلی که باعث نقص و یا تخریب آنها شده است .

۱-۸

بررسی و تشخیص نحوه استقرار و نگهداری کالا در کشتی و تعیین عوامل ایجاد خسارات مترتبه

بررسی و اظهار نظر در مورد چگونگی استقرار و شیوه حمل کالا و نحوه بارگیری و بسته بندی کالا و تعیین عوامل ایجاد خسارات .

۱-۱

رسیدگی به سوان و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظریفیت ۵۰۰ تن ناخالص

رسیدگی به کلیه سوانح و حوادث دریائی با توجه به ضوابط و مقررات

۱-۲

رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت ۷۵۰ کیلووات

رسیدگی و تعیین خسارت وارده به کشتی و تجهیزات آن

۱-۳

رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق ۳۰ متر

رسیدگی به حوادث زیر دریا که منجر به خسارت تجهیزات و افراد شده باد تا عمق ۳۰ متر

۱-۴

رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتیها ، پوشش حمایتی ، حقوق دریائی

رسیدگی به مسائل آلودگی و پوشش های حمایتی دریائی و حقوق

۱-۵

ارزیابی انواع شناروها و لایروبها تا ظرفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

تعیین ارزش انواع شناورها تا ظریفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

۱-۶

ارزیابی انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر ۳۰۰۰ تن نا خالص

تعیین ارزش انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر از ۳۰۰۰ تن نا خالص

۱-۷

رسیدگی اختلافات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور ۳۰۰۰ کیلووات

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

امور ورزش نجات غریق و شنا

نجات غریق ، شنا ، شیرجه ، واترپلو ، اسکی روی آب ، قایقرانی ، موج سواری و غواصی

۱-۲

امور ورزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی

ژیمناستیک ، بدنسازی ، وزنه برداری ، ورزش های همگانی

۱-۳

امور ورزش دو میدانی

انواع دو ها ، انواع پرتاب ها ، انواع پرش ها

۱-۴

امور ورزش های زمستانی

انواع اسکی ، اسکی روی چمن ، پاتیناژ ، انواع هاکی ، انواع اسکیت

۱-۵

امور ورزش های توپی سالنی

بسکتبال ، والیبال ، هندبال ، سپک تاکرا

۱-۶

امور ورزش های راکتی و توپی

تنیس ، پینگ پونگ ، بدمینتون ، اسکواش ، بولینگ ، بیلیارد

۱-۷

امور ورزش سوارکاری

اسب دوانی ، چوگان ، کورس ، پرش

۱-۸

امور ورزش کوهنوردی

کوهنوردی ، انواع سنگ نوردی ، صخره نوردی ، اسکی روی چمن

۱-۹

امور ورزش فوتبال

فوتبال ، فوتسال

۱-۱۰

امور ورزش تیراندازی

انواع تیراندازی با کمان ، انواع تیراندازی با تپانچه ، انواع تیراندازی با تفنگ

۱-۱۱

امور ورزشهای رزمی

انواع سبکهای کاراته ، تکواندو ، جودو ، کونگ فو ، بوکس ، کشتی کچ ، کیب بوکستیگ.

۱-۱۲

امور ورزش های باستانی (پهلوانی)

انواع کشتی ، ورزشهای زورخانه ای ، شمشیربازی ، بوکس

۱-۱۳

امور ورزش های موتوری و رکابی

اتومبیل رانی ، موتور سواری ، دوچرخه سواری

۱-۱۴

عناصر ورزشی

نقش وسایل ، تجهیزات و چیدمان نامناسب در حوادث ورزشی

*

امور ورزشی و وزنه برداری

 

*

امور ورزشی و والیبال و هندبال

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار ، تقدم و تاخر نوشتجات ، پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات ، نقطه گذاری سرعت و صراحت ، فرم و قالب کلی امضاء و اجزاء متشکله امضائات

۱-۱

بررسی انواع جوهر ها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد

تشخیص تقدم و تاخر نوشتجات نسبت به اضافات و بالعکس ، تشخیص پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی با استفاده از دستگاههای مربوطه ، مقایسه جوهر از نظر رنگ و نوع و تعیین سن تقریبی اسناد

۱-۲

بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجا مانده در صحنه های جرم

تطبیق مقایسه آثار انگشتان از نظر نوع نقش ، آثار و علائم ویژه و سایر نکات فنی مربوطه ، و ظهور آثار انگشتان نامرئی

۱-۳

مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی ، چاپی وخطوط غیر دست نویس

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات و علائم ویژه و تشخیص نوع ماشین و تعیین محرر

۱-۴

بررسی و مقایسه خطوط و امضائات لاتین و سایر زبانها

تطبیق و مقایسه حروف کلمات ، از نظر شکل و قالب ، نوع حروف ، عادات نویسندگی و نقطه گذاریها و تشخیص امضائات

*

خط و امضاء فارسی - ارزیابی کتب خطی و چاپی

 

*

خط و امضاء فارسی - کسوه و نفقه - ارزیابی تابلو نئون و پلاستیک

 

*

خط و امضاء فارسی

 

*

خط و امضاء فارسی - کسوه و نفقه

 

*

تطبیق اثر انگشت

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تعیین ارزش کارهای چاپی

ارزیابی کیفیت کارهای چاپ شده یا افت کیفی آنها با مقایسه با اوریژینالها و نمونه های تحویل شده به چاپخانه

۱-۲

رسیدگی به موارد اختلاف بین مشتری و چاپخانه

اختلافات عمدتا مربوط به قیمت چاپ و زمان توحیل می باشد که با توجه به عرف جاری باید رسیدگی شود

۱-۳

تشخیص انواع فیلم و زینک و ارزش آنها

تشخیص نوع و قیمت فیلم و زینک با توجه یه زمان چاپ مطالب و در صورت لزوم تعیین قیمت روز آنها

۱-۴

شناخت کیفیت چاپ سیلک اسکرین و چاپهای دیگر

در صورت وجود اختلاف موضوع کیفیت چاپ و قیمت آن باید به صراحت تعیین شود

۱-۵

تهیه گزارشهای فنی مربوط به کیفیت کارهای چاپی

تهیه گزارش تفضیلی از کیفیت کارهای چاپ شده با درج نقاط ضعف و قوت کارها

۱-۶

شناخت کیفیت لیتوگرافی ، چاپ ، کلیشه سازی با لوازم و مواد مصرفی آنها

برآورد قیمت متعارف لیتوگرافی ، چاپ ، کلیشه سازی با لوازم مصرفی آنها به تفکیک بر حسب ارجاع

۱-۷

ارزش گذاری کارهای چاپ اعم از شیت ، رول غلطکی ، هلیوگراور ، دیجیتال ، لارج ، فرمت ، سیلک اسکرین ، افست ، لترپرس و غیره با کلیه لوازم مربوط به آنها

تعیین ارزش هر یک از موارد ذیربط و ارائه گزارش تفضیلی

۱-۸

شناخت و ارزیابی محصولات ورق تاکن ، ترتیب کن ، ته دوز ، چسب زن دستی و اتوماتیک گرو و سرد ، جلد ساز ، طلاکوب ، خط زن ، یووی ، سلفون کش و غیره با کلیه لوازم و مواد اولیه مربوط

تهیه گزارش فنی همراه با درج قیمتها بر حسب ارجاع

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

ارزیابی طرح-تشخیص نواقص و تعیین خسارت طرح

 

۱-۱

ارزیابی طرح

تشخیص نواقص خسارت طرح

۱-۲

ارزیابی تبلیغات گرافیک محیطی و تجهیزات شهری

ارزیابی طراحی و اجرای : بیلبورد ، تابلو سردر ، استند ، غرفه نمایشگاهی ، فروشگاه ، ورزشگاه و غیره

۱-۳

ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات

ارزیابی و برنامه ریزی هنری کمپین تبلیغات ، هدایا و تجهیزات تبلیغاتی

۱-۴

ارزیابی مالکیت معنوی آثار هنری

تشخیص اصالت طرح ، میزان شباهت یا کپی بودن و تعیین قیمت

۱-۵

ارزیابی و تشخیص مالکیت صنعتی

ارزیابی و تشخیص طرح های ابداعی ، اختراع و ...

۱-۶

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

ارزیابی و تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

۱-۷

ارزیابی طراحی گرافیک دو بعدی و سه بعدی

ارزیابی طراحی و اجرای : لوگو ، اوراق اداری ، پوستر ، کاتالوگ ، بروشور ، تقویم ، اوراق بهادار ، جلد ، بسته بندی ، تصویرسازی و کمپین آگهی و غیره

۱-۸

ارزیابی طراحی گرافیک دیجیتال و تلویزیونی

ارزیابی طرح وب سایت ، مالتی مدیا ، آگهی رسانه ای و رپرتاژ آگهی و غیره

۱-۹

بررسی اختلافات فیمابین کارفرمایان و طراحان

ارزیابی و تعیین خسارت در قراردادهای فیمابین کارفرمایان و طراحان

۱-۱۰

ارزیابی نقاشی ، نقاشی دیواری پیکره و تندیس

ارزشیابی هزینه اجرای کار و تعیین ارزش هنری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

نسخه برداری و تقلید از شیوه ترجمه و شبیه سازی مطالب نوشته شده

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۲

تشخیص تقلید و تحریف آثار نثر

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۳

تشخیص و تقلید و تحریف آثار نظم

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۴

تشخیص سرقت ادبی و کپی برداری از آثار نثرو نظم شامل نوشته ها و ترجمه ها (اعم از چاپ و تکثیر ، بصورت کتاب یا گفتاری یا لوح فشرده و امثالهم)

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۵

رسیدگی به موارد اختلاف بین ناشران و مولفان در امور تخصصی مربوطه

بررسی موارد اختلاف بین ناشران و مولفان در امور تخصصی مربوطه

کد

عنوان صلاحیت

*

اظهار نظر در خصوص چگونگی اجرای قراردادهای تهیه کنندگان و مدیران تولید و مسئولین تئاتر و بازیگران و کارگردان و مدیران فنی سینما و تئاتر و نیروهای نمایشی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی دوربینهای عکاسی آنالوگ و دیجیتال و تجهیزات و لوازم مربوط .

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : دوربین ها و تجهیزات عکاسی آنالوگ و دیجیتال و فن آوریهای مرتبط ، آتیله عکاسی ، لابراتورارها ، مواد خام و امور مربوط به عکاسی تبلیغاتی ، خبری ، صنعتی یادگاری ، خانوادگی و تشخیص اصالت انواع نگاتیو های قدیمی ، اسلاید ، عکس و تولیدات مرتبط با عکس و برسی و تحلیل تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته ، تعیین قیمت و برآورد خسارات بررسی کلیه اتفا ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۲-۱

اریابی فیلمهای عکاسی و تجهیزات آتیله و لابراتورهای ظهور و چاپ و تصاویر دوربین های مداربسته و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : دوربین ها و تجهیزات عکاسی آنالوگ و دیجیتال و فن آوریهای مرتبط ، آتیله عکاسی ، لابراتورارها ، مواد خام و امور مربوط به عکاسی تبلیغاتی ، خبری ، صنعتی یادگاری ، خانوادگی و تشخیص اصالت انواع نگاتیو های قدیمی ، اسلاید ، عکس و تولیدات مرتبط با عکس و برسی و تحلیل تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته ، تعیین قیمت و برآورد خسارات بررسی کلیه اتفا ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۳-۱

ارزیابی دستگاههای فیلمبرداری ، تصویربرداری ، تدوین ، صدا ، لابراتور و پخش و نمایش (اعم از سینمایی و ویدوئی ، دیجیتال ، تلویزیونی) و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : استودیوهای فیلمبرداری ، نورپردازی ، تدوین ، دستگاه ها و لوازم صدابرداری ، صداگذاری و تدوین فیله های سینمایی و تلویزیونی ، لابراتورهای ظهور و چاپ فیلم های سینمائی ، تجهیزات تبدیل فیلم به دیجیتال ، تجهیزات نمایش فیلم ، سالن های نمایش فیلم و سینما و شبکه های نمایش ویدوئی خانگی .
رسیدگی به انواع جدید هنرهای تصویر دیجیتالی اعم از مالتی مدیا و یا فن آوری های جدید تصویری که به تبع زمان واردعرصه های تولید و پخش می شود .
تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی کلیه اتفاق ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۴-۱

بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی ( اعم از بلند مدت ، کوتاه مدت ، مستند ، پویا نمایی ، تبلیغاتی)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربط به : ارزش گذاری فیلمهای سینمایی ، سریال های تلویزیونی ، تولید شبکه های نمایش خانگی ، فلیمهای کوتاه مدت ، مستند پویا نمایی و تبلیغاتی در زمینه فیلنامه ، کارگردانی ، فیلمبرداری ، مونتاژ ، تدوین ، صداگذاری و برآورد خسارت وارده به آنها .

۵-۱

رسیدگی به قراردادهای اختلاف های مربوط به دست اندرکاران تولید آثار سینمایی و دیگر عوامل تولید اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربوطه به : سفارش دهندگان ، تهیه کنندگان ، سرمایه گذاران ، مجریان طرح ، شرکت های پخش و نمایش فیلم ، بازیگران ، نویسندگان ، فیلنامه ، کارگردانان فیلمبرداران ، تدوین گران ، چهره پردازان ، طراحان صحنه و لباس ، بدلکاران ، دستیاران و سایر عوامل تولید شاغل در سریال ها و فیلم های سینمایی تلویزیونی ، فیلم های سینمائی ، تولیدات شبکه های نمایش خانگی ، فیلم های کوتاه مدت داستانی ، پویا نمایی ، مستند ، تبلیغاتی ، تیزر تلویزیونی و سینمائی و امور مربوط به قانون حماین مولفین و مصنفین در تعیین حقوق معنوی ، تالیف ، نگارش ، پژوهش و اقتباس

۶-۱

رسیدگی و تشخیص و تعیین زمان و مکان تهیه و تولید و پخش انواع آثار تولید شده یا فن آوریهای هنری تصویری و نمایشی (لوکیشن)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربوطه به : تعیین صحت و سقم ، اصالت ، تاریخ و زمان تولید یا فیم برداری و ثبت آثاب متنوع تصویری با فن آوری های تصویر برداری در قالب های متنوع آنالوگ ، دیجیتال ، رایانه ای یا فن آوریهای جدید تر که نیازمند تحلیل و بررسی کارشناسی است تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی کلیه اتفاق ها و حوادث مربوز به موارد فوق الذکر

۷-۱

بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت نمایشهای صحنه ای و تلویزیونی ( تله تئاتر)

ارزش گذاری نمایشنامه های تئاتر و تلویزیون (تله تئاتر) و برآورد خسارت وارده

۸-۱

بررسی و ارزیابی فیلمهای سینمائی و تلویزیونی ( تله فیم )

ارزش گذاری فیلمنامه های سینمائی و تلویزیونی (تله فیم) و برآورد خسارت وارده

۹-۱

تشخیص و شناخت انواع سبک های ادبی و هنری در فیلم نامه و نمایش نامه نویشی

شناخت و طرز و شیوه وروش خاص مصطلح در ادبیات و آثار هنری که هنرمند در بیان افکار خود بکار می برد

۱۰-۱

بررسی و تشخیص تقلید تحریف ، سرقت ، کپی برداری آثار هنری در امور تخصصی مربوط

شناخت تفاوت آثار تقلیدی ، تحریفی ، سرقتی و کپی برداری شده از اصل و ابتکاری

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است